Specialpsykolog eller erfaren psykolog til Ambulatorium for Psykoser

Ambulatorium for Psykoser, Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd søger specialpsykolog eller erfaren psykolog til Ambulatorium for Psykoser

I Ambulatorium for Psykoser arbejder vi med afsæt i F-ACT (Flexible Assertive Community Treatment). Det er en model for fleksibel og koordineret ambulant indsats til mennesker med svære psykiske lidelser. Vi har bl.a. fokus på recovery og fleksibilitet tilpasset patientens aktuelle behov og behandling i patientens nærmiljø. Vi søger en engageret specialpsykolog eller erfaren psykolog til at indgå i vores dygtige team, som vil medvirke til den fortsatte udvikling og implementering af F-ACT-modellen hos os, herunder udredningsfunktion og behandling.

Om jobbet
Du vil få et spændende arbejdsfelt med en dedikeret personalegruppe og med rammerne til at skabe gode behandlingsforløb. Dine arbejdsopgaver vil primært være psykopatologisk og psykologisk udredning og psykoterapi. Din konkrete funktion vil vi aftale specifikt med dig med udgangspunkt i dine erfaringer, individuelle ønsker og interesseområder.

Kliniske arbejdsopgaver er bl.a.:
 • Forsamtaler, herunder psykopatologisk diagnostisk udredning og visitation
 • Kliniske psykopatologiske undersøgelses-, behandlings- og forløbsplaner
 • Psykoterapeutisk behandling
 • Psykologiske undersøgelser, bl.a. kognition og social kognition.
 • Konferenceledelse
 • Supervisions- og vejledningsopgaver monofagligt og tværfagligt
Der er udover det direkte og selvstændige kliniske udrednings- og behandlingsarbejde mulighed for at:
 • Indgå i udviklingen af udrednings- og behandlingstilbud i Psykoseområdet og bidrage med din viden og kompetencer bredt i organisationen i forbindelse med undervisning og udvikling
 • Tilrettelægge og indgå i undervisning i forhold til egen faggruppe, øvrigt personale og studerende mv.
Om dig
Vi forventer, at du:
 • Er specialpsykolog i psykiatri eller erfaren psykolog
 • Har bred klinisk psykiatrifaglig erfaring og kendskab til målgrupperne
 • Har god faglig såvel som personlig gennemslagskraft og mod på at gå nye veje
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i tværfagligt behandlerteam
 • Er kreativ og fleksibel, men samtidig struktureret i arbejdet
 • Vi lægger vægt på egenskaber som åbenhed, samarbejdsevne, engagement og lyst
Vi tilbyder:
 • Et ansvarsfuldt, afvekslende og udviklende job
 • Et tæt tværfagligt og dynamisk samarbejde, miljø i funktionen
 • Inspirerende, engagerede og dygtige kolleger
 • Tilknytning til den samlede psykologgruppe i Psykiatrien med mulighed for at være med til at videreudvikle det psykologfaglige indhold
 • Faglig udvikling
 • Supervision efter behov
 • Mentorordning
 • En arbejdsplads med opmærksomhed på psykisk arbejdsmiljø og engagement
Uddannelse af studerende og elever er en af Psykiatriens kerneopgaver, som alle medarbejdere bidrager til.

Om os
Ambulatoriet for Psykoser er organisatorisk placeret på Brandevej 5 i Aalborg Øst og samarbejder især med de to sengeafsnit på Brandevej, sengeafsnit i akutsøjlen og OPUS-ambulatoriet. Målgruppen er voksne med skizofreni eller anden psykosesygdom med behov for ambulant behandling og tværsektoriel opfølgning. Ambulatoriet består af fire geografiopdelte teams, der alle er tværfagligt funderede.

Som specialpsykolog/erfaren psykolog i psykoseambulatoriet vil du indgå i et af disse teams bestående af overlæger, sygeplejersker, socialrådgivere, peer-medarbejdere og sekretærer.

Vores patienter er psykisk sårbare og har brug for samarbejdspartnere, som kan og tør bruge deres erfaring, både som fagpersoner og som mennesker. Vores patienter har typisk ikke haft en snorlige vej gennem livet, men fælles for dem er, at de har søgt hjælp og ønsker et godt hverdagsliv med familie, venner, fritidsinteresser og for mange også et meningsfuldt job eller anden beskæftigelse. Recovery tanken er vigtig i vores tilbud, og det kalder på, at vi har varierede behandlingselementer og faggrupper at trække på. Vores behandling sigter mod at møde det hele menneske og støtte dem i at opnå en meningsfuld hverdag med god livskvalitet. Vi søger at mindske invaliderende symptomer og bruger mange varierede behandlingstiltag til at nå derhen (medicinsk-, psykoterapeutisk- og gruppebehandling).

Psykiatrien i Region Nordjylland er i konstant udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Endvidere er det Psykiatriens vision at sikre høj kvalitet i løsningen af psykiatriens opgaver til gavn for patienter, brugere og pårørende.
Uddannelse af studerende og elever er en af Psykiatriens kerneopgaver, som alle medarbejdere bidrager til.

Vi arbejder ud fra Den patientnære ledelsesorganisering. På baggrund heraf er Psykiatrien i Region Nordjylland organiseret i disse områder:
 • Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
 • Retspsykiatrisk Afdeling
 • Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord
 • Ældrepsykiatrisk Afdeling
Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd dækker åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse og en omfattende ambulant funktion.
Børne- og Ungdomspsykiatrien samt Retspsykiatrisk Afdeling har begge sengeafsnit og ambulante funktioner. Disse tre afdelinger er alle placeret i Aalborg.
I Brønderslev har vi Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord samt Ældrepsykiatrisk Afdeling, som begge har forskellige sengeafsnit og ambulante tilbud.

Psykose-lidelser, inklusive OPUS, hører under Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd og har adresse på Brandevej 5 i Aalborg Øst.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om Psykiatrien og Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.

Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte ambulatorieleder Tahmeenah Rahi, Mobil: 30318471 eller E-mail: t.rahi@rn.dk
 
Det praktiske
Der er tale om en fast stilling på fuld tid.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt: 5. juli 2024.

Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.

Vi indhenter referencer på den person vi ønsker at ansætte. Er det påkrævet for stillingen, indhenter vi også straffeattest og børneattest.

I Region Nordjylland har vi røgfri arbejdstid.

Du sender din ansøgning ved at trykke på ”Søg Job” knappen og udfylde den formular, som kommer frem. Du kan vedhæfte ansøgning, CV og eventuelle bilag.

Vi modtager udelukkende ansøgninger via linket i stillingsopslaget. Ansøgninger sendt på mail, vil ikke blive behandlet.

Funktionsbeskrivelse samt Udkast til Model for F-ACT i region Nordjylland kan rekvireres ved kontakt til sekretær Mette Ramsgaard på e-mail: mrams@rn.dk.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt