Sygeplejerske til Ortopædkirurgisk Afsnit O1

Sygeplejerske til Ortopædkirurgisk Afsnit O1

Brænder du for den gode sygepleje og vægter du sammenhæng af patientforløbet? - så læs med her.

På Ortopædkirurgisk Afsnit O1 på Aalborg Universitetshospital er hverdagen præget af høj faglighed, medbestemmelse og et fokus på læring. På afdelingen vægtes det gode arbejdsmiljø og kollegaskab højt, hvor vi med humor og forståelse for hinanden opnår de bedste resultater. Vi søger sygeplejersker til faste stillinger, der vil være med til at gøre en forskel for vores patienter og skabe sammenhæng på tværs af sektorer.

Om os
Afsnit O1 er en del af Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg, som desuden består af et ambulatorie, to sengeafsnit: O1+O2, sammedagskirurgi: O6 og en operationsgang.

På Ortopædkirurgisk Afsnit O1 varetager vi behandlingen af patienten indenfor specialerne: alloplastik i hofte og knæ, idræt, hofte/traume, fod/ankel og diabetiske fodsår. Vi varetager pleje og behandling af højtspecialiserede og komplekse patienter, som både indlægges på afsnittet akut og elektivt. På daglig basis er vi organiseret i 3 teams inddelt efter fagområder. Hvert fagområde har en tilknyttet teamansvarlig sygeplejerske, som vil hjælpe dig til faglig udvikling, svare på spørgsmål og hjælpe med at optimere patientforløbet. Du vil blive tilknyttet et team, som er dit primære fagområde, hvor du har mulighed for at tilegne dig en dyb specialist viden. I vagterne foregår arbejdet på tværs af fagområderne, hvormed du desuden opnår et bredt fagligt fundament indenfor flere af de ortopædkirurgiske specialer.

På afdelingen er der et tæt samarbejde med ældremedicinsk afsnit, som vi fysisk deler afdeling med. Flere patienter som indlægges på afdelingen, har medicinske problemstillinger, som med fordel kan behandles under indlæggelsen. Her hjælper både plejepersonale og læger fra ældremedicinsk med at optimere behandlingen, således patienten modtager den bedst mulig behandling på afsnit O1. Kollegaskabet mellem O1 og ældremedicinsk er stærkt og vi trækker på hinandens kompetencer i størst mulig grad.

Patientforløbet
Opgaverne er alsidige og indebærer grundlæggende og kompleks sygepleje af både kirurgisk og medicinsk karakter, da patienterne varierer i både alder, social status og comorbiditet. På afdelingen er der et højt patientflow, hvilket stiller krav til personalet om at være forudseende, koordinerende og skabe overblik for den enkelte patient. Patientforløbene varierer meget i længde og opgavesammensætning, hvorfor samarbejdet omkring patienterne foregår tværfagligt og tværsektorielt. Vi fordrer at tilpasse patientforløbet til den enkelte bedst muligt ud fra givne ressourcer og kompetencer. Det kliniske team omkring patienterne består af flere forskellige
sundhedsfaglige kompetencer i det respektive fagområde – læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, smertesygeplejersker, socialrådgivere og diætister m.m. Vi arbejder tæt sammen i hverdagen og afvikler daglige konferencer, hvor pleje og behandling af de enkelte patienter vurderes, kvalificeres og organiseres. Du vil ved hjælp fra dine kollegaer og det tætte samarbejde hurtigt kunne opnå en grundlæggende viden indenfor den kirurgiske sygepleje og lærer at jonglere de relevante samarbejdspartnere.

Faglig udvikling
På Afsnit O1 beskæftiger vi os med alsidig instrumentel sygepleje og brug af teknisk medicinsk udstyr i den specialiserede pleje og behandling. Der arbejdes bl.a. med vacumterapi indenfor sårbehandling, smertekatetre til sufficient smertebehandling, CADD-pumper til kontinuerlig antibiotisk behandling, samt Kinetec maskiner til intensiv træning efter operation.
Desuden arbejder vi med fokus på simulationstræning, hvor personale træner både medicinske og kirurgiske færdigheder for at oparbejde kompetencer. På afdelingen bruger aktivt MySkills til at synliggøre færdigheder og hjælpe den enkelte med at indse at kompetencerne er mange. Uddannede personaler indenfor forflytning, demens, sår- og iv-behandling vil hjælpe dig med at udvikle dine kompetencer.
Efter endt introperiode vil det være muligt at deltage i udviklingsarbejde med f.eks. IV-behandling eller stifte bekendtskab med vores ambulatorie og deres arbejdsgang.

På Afsnit O1 vil du blive en del af en god arbejdsplads, der rummer både nye og erfarne kollegaer og hvor der er plads til at udfolde sig. I det seneste år har vi på afdelingen oparbejdet et tæt samarbejde med fysio- og ergoterapeuter, som tydeligt ændrer hverdagen til det bedre for plejepersonalet og patienterne. Vores leder vægter faglig uddannelse højt og sætter sjældent en stopper for kreative ideer. Der er frirum til udvikling og vi som kollegaer støtter op om nye projekter der igangsættes på afdelingen.
Som kollegaer har vi det godt med hinanden og vi mødes til sociale arrangementer udenfor arbejdstid. Hverdagen på O1 er præget af grin og godt humør, hvilket smitter af på vores patienter.

Hvis du er nysgerrig på hvem vi er, så kan du kigge med på Instagram, som viser lidt af den hverdag vi arbejder med: o1_orto

Vi tilbyder:
  • Fast stilling, vagter efter aftale og med fast weekendrul hver 3. weekend.
  • Medindflydelse på egen vagtplanlægning.
  • 8 ugers mentorforløb med fokus på det samlede patientforløb, herunder løbende opfølgningssamtaler med leder eller teamansvarlig sygeplejerske ift. trivsel, sparring og kompetenceudvikling. Dette blandt andet ved hjælp af vores nye app. MySkills, som du vil stifte bekendtskab med allerede inden du møder første dag. Hvis du er nyuddannet, er der også deltagelse på ”Godt fra start”, som en del af din kompetenceudvikling.
  • Mange alsidige kompetencer fra det kirurgiske- og medicinske område, som giver kompetencer til fremtidens karriereforløb.
  • Samarbejde og udvikling med vores kollegaer på Ældremedicinsk sengeafsnit.
  • En social og dynamisk personalegruppe med masser af energi og højt til loftet.
  • Kollegaer med mange forskellige ressourcer, kompetencer og drømme.
  • Et afsnit i udvikling, hvor der altid er nye tiltag på tegnebrættet, så vi kan optimere og gøre vores patientforløb endnu bedre.
  • Intern simulationstræning i afsnittet, der har fokus på samarbejde og dygtiggørelse i den akutte situation.
  • Deltagelse i uddannelse af social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende.

Læs mere om afsnit O1 her

Du er velkommen til at kontakte konst. ledende oversygeplejerske Mai Heilskov på telefon 97662363 eller mai.heilskov@rn.dk til en uformel snak.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning online via Emply. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende med ansættelse pr. 1 eller snarest derefter iht. gældende overenskomst mellem Danske Regioner og DSR.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftaler med Dansk Sygeplejeråd.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt