Portør

Er du uddannet portør eller går du med tanker om at portørfaget skal blive en del af dig, er muligheden her.
Logistikafdelingen søger uddannede portører eller personer der gerne vil uddanne sig som portører (portøraspiranter)

 Om jobbet
Arbejdsopgaver vil indenfor portørfagets arbejdsområde være:
* Generelle portøropgaver (patienttransport, mobilisering, patient assistance)
* Affaldshåndtering
* Madtransport
* Post omdeling
* Kapel tjeneste
* Hjælpemiddelcentral
* Sengecentral opgaver
* Brandberedskabsfunktioner
* Sterilvaretransport
* Traume- og hjertestop behandling

Du vil blive en del af en travl hverdag, hvor vi arbejder i 3-holdsskift og hvor arbejdsmoral- og serviceniveau skal være i top. Hvis du kan se dig selv yde høj kvalitet i mødet med patienten, pårørende og de andre faggrupper på hospitalet - så er det dig vi leder efter.
Som portør, er du den der holder hjulene i gang på hospitalet. Du vil blive en del af patientens forløb, på tværs af andre faggrupper og derfor skal dine kommunikations- og samarbejdsevner falde dig naturligt. Din hverdag kan være uforudsigelig og du skal hurtigt kunne omstille dig. 

Du vil gennemgå et grundigt introduktionsforløb, så du har de rette kompetencer til at løse de forskellige opgaver som portør.
 
Om dig
Personlige kvalifikationer:
* Fleksibel og serviceminded
* Omstillingsvillig og forandringsparat
* Gode samarbejdsevner og imødekommende omgangstone
* Præsentabel
* Ansvarsbevidst og engagement
* Selvstændig og kvalitetsbevidst

Faglige kvalifikationer:
* Portør uddannelse (Bevis vedlagt)
* IT Kendskab på bruger niveau

Hvis du ikke har portøruddannelsen vil dette blive en grunduddannelse i Logistikafdelingen, ved fastansættelse.

Der vil yderligere blive lagt vægt på:
* Løbende kompetenceudvikling
* Selvstændighed og ansvarsbevidsthed
* Medvirkende til udvikling af en god arbejdsplads, samt medvirkende til trivsel og godt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder
En spændende arbejdsplads der forandrer sig løbende til hospitalets behov og udvikling, herunder også frem mod Nyt Aalborg Universitetshospital (Hospitalsbyen - NAU)
Sammen er vi ved at forberede os til udflytning til Hospitalsbyen (NAU) og i fællesskab være med til at starte et nyt kapitel på vores nye hospital.

En spændende arbejdsplads med god mulighed for personlig udvikling og uddannelse.

Om os
Afdelingsprofil:
Logistikafdelingen på Aalborg Universitetshospital har portørcentraler på 4 matrikler under Aalborg Universitetshospital.
Afsnit:
- Nord (Aalborg), Syd (Aalborg), Farsø og Hobro

Denne tiltrædelse gælder for matrikel afsnit Syd, Hobrovej.

Logistikafdelingen er en tværgående samarbejdspartner på Aalborg Universitetshospital, der leverer service til afdelinger, patienter og borgere indenfor de arbejdsopgaver der relaterer sig til portørfaget.
Logistikafdelingen arbejder ud fra Regionens værdiord ITOP:
- Indflydelse
- Tillid
- Ordentlighed
- Professionalisme

Vil du vide mere:

* FOA overenskomst
* SEVU.dk


Kontaktoplysninger:
Uddannelsesvejleder: Thor Bremer - 21 37 53 25
Driftsleder: Keld Villadsen  - 97 66 02 00   

Det praktiske
Ansættelse sker 02.09.2024 eller efter individuel aftale

OBS:
Ansøgningsfrist er d. 14.07.2024
Der gives ikke mundtlig eller skriftlig begrundelse for afslag.
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt