Uddannelsesstillinger til specialpsykolog i Psykiatrien

Er du autoriseret psykolog, og ønsker du en specialistuddannelse? Psykiatrien i Region Nordjylland søger tre autoriserede psykologer, som ønsker at uddanne sig til specialpsykolog i Psykiatrien.

Vi har med start den 1. december tre ledige uddannelsesstillinger, hvoraf to er i Almenpsykiatrisk Afdeling Syd i Aalborg, og én er i Almenpsykiatrisk Afdeling Nord i Brønderslev.

Specialpsykologuddannelsen er en 4-årig uddannelse for autoriserede psykologer, hvor du udvikler din faglighed og færdigheder ved at hæve dem til specialistniveau. Det foregår i en uddannelsesstilling, hvor du arbejder i Psykiatrien samtidig med, at du uddanner dig via et fastlagt uddannelsesprogram med fastlagte kurser og formelle krav.

Du har ophold af seks til tolv måneders varighed i ambulatorier og sengeafsnit, hvor du arbejder med alle de største patient- og diagnosegrupper, som er i Psykiatrien, såsom psykose, affektiv lidelse og personlighedsforstyrrelse. Der laves individuelle uddannelsesplaner baseret på eventuel tidligere erfaring eller mangel på erfaring fra psykiatrien.

Derudover skal du deltage i ca. 15 obligatoriske kursusdage pr. år. Samlet betyder det kliniske arbejde kombineret med deltagelse i de teoretiske kurser, at du gradvist og sikkert udvikler psykopatologiske og behandlingsmæssige kompetencer.

Du kan læse mere om uddannelsen på www.specialpsykologuddannelsen.dk.

Om jobbet
De opgaver, du som I/H-psykolog skal arbejde med, er:
 
 • Udredning i form af psykologisk undersøgelse
 • Semi-strukturerede interviews, anamneseoptagelse og anden psykopatologisk udredning
 • Behandlingsopgaver, f.eks. individuel terapi og gruppeterapi
 • Psykoedukation
 • Undervisnings- og supervisionsopgaver
 • Pårørendeinddragelse og samarbejde
 • Samarbejde og rådgivningsopgaver i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Om dig
Det er et krav, at du er autoriseret psykolog for at kunne søge og komme i betragtning. I og med at du er autoriseret psykolog, har du kendskab til og erfaring med udredning, diagnostik og behandling. Psykiatrisk erfaring er en fordel, men ikke et krav for at søge.

Du har erfaring med tværfagligt samarbejde og med arbejdet i et refleksivt miljø, hvor beslutninger og afgørelser skal træffes og gennemføres.

Du har gode eksekutive funktioner og kan således holde mange bolde i luften.

Vi tilbyder
 • Gode muligheder for både faglig og personlig udvikling
 • En afvekslende stilling i et tværfagligt miljø
 • Et stærkt læringsmiljø
 • Supervision under hele uddannelsen

Om os
Psykiatrien i Region Nordjylland bygger på psykiatriens overordnede værdier: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme (ITOP), og vi tilstræber hele tiden at styrke faglighed, tværfagligt samarbejde samt samarbejde med primærsektoren.

Psykologgruppen i de fire voksenpsykiatriske afdelinger i Region Nordjylland består af knap 100 psykologer, hvoraf nogle har mange års erfaring og andre har netop startet deres karriere.

Psykologgruppen består derfor af diverse specialister, specialpsykologer, autoriserede psykologer, præautoriserede psykologer og aktuelt af 12 I/H-psykologer. Psykologerne arbejder på ambulatorier og sengeafsnit i hele regionen med opgaver og ansvar passende til erfaring og kompetence, og nogle er ledere. Du vil indgå i et tæt samarbejde med psykologgruppen.

I/H-psykologer har chefpsykologen som nærmeste leder.

Det praktiske
Vi indhenter referencer på den person, vi ønsker at ansætte. Er det påkrævet for stillingen, indhenter vi også straffeattest og børneattest.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge

Uddannelse af studerende og elever er en af Psykiatriens kerneopgaver, som alle medarbejdere bidrager til

I Region Nordjylland har vi røgfri arbejdstid

Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning på max 1 A4-side med udgangspunkt i den faglige profil herunder de 7 psykologroller, som du kan læse mere om på www.specialpsykologuddannelsen.dk.

Når du søger, bedes du angive, om du foretrækker en uddannelsesstilling i Almenpsykiatrisk Afdeling Nord i Brønderslev eller i Almenpsykiatrisk Afdeling Syd i Aalborg. Hvis vi tilbyder dig en uddannelsesstilling, vil vi kigge på dit ønske, men kan ikke garantere, at det kan imødekommes.

Hvis du vil vide mere om stillingerne, kan du kontakte en af følgende:

Uddannelsesansvarlig specialpsykolog i Nord, Anja Pflüger Pagh, på tlf. 97644872 eller mail aap@rn.dk

Uddannelsesansvarlig specialpsykolog i Syd, Rasmus Bigum Wistoft, på tlf. Tlf. 97643656 eller mail rasmus.w@rn.dk

Chefpsykolog i Psykiatri i Region Nordjylland, Søren Hyttel Thuesen, på tlf. 29103993 eller mail soeren.thuesen@rn.dk

Ansøgningsfristen er d. 9. august 2024
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 6. september 2024.
Tiltrædelse er den 1. december 2024.

Vil du vide mere
Du kan se mere om at være nyansat i Psykiatrien her:
For nye medarbejdere

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt