Lægesekretær/Sundhedsadministrativ koordinator til Fertilitetsenheden

Sjældent udbudt stilling som lægesekretær/Sundhedsadministrativ koordinator i Fertilitetsenheden

Vi kan tilbyde
Vi glæder os til, at kunne ansætte en ny kollega i en fast stilling på 37 timer/uge pr. 1.7.24  eller efter aftale.
Du vil blive en del af ambulatoriet, hvor sekretærerne spiller en central rolle i koordineringen af det gode patientforløb.
Ligeledes vil du blive en del af et meget velfungerende sekretærteam, der arbejder på et højt niveau, er selvstændige og som vægter det kollegiale fællesskab højt.
Vi har et helt unikt sammenhold på Fertilitetsenheden. Dette sammenhold går på tværs af faggrupper og afsnit – vi arbejder sammen som en enhed for patienternes bedste. Afdelingen er præget af ordentlighed og en fællesskabsfølelse, som betyder, at vi tager ansvar – og alle kan byde ind med ideer og input.

Sekretariatet i Fertilitetsenheden består af 3 sekretærer og i forbindelse med Regeringens udspil om 4.-6. forsøg kan vi byde endnu en kollega velkommen til teamet.

Du bliver ekspert i
 • Visitation/indkaldelse af nyhenviste patienter samt kontroller
 • Telefonpasning
 • Modtagelse af patienter/receptionsfunktion
 • Klargøring af ambulatoriepatienter
 • Skrivning af notater, herunder markørregistrering mv.
 • Håndtering af post samt afdelingsmailboks
 • Indkøb via ILS-online
 • Registrering af behandlingsforløb i database
 • Mulighed for hjemmearbejdsdage efter gennemført oplæringsperiode
 • Arbejdsopgaverne er fordelt i rul, så man er oplært i alle funktioner, med den fleksibilitet der følger hermed
Vi søger en kollega, som
 • Er uddannet lægesekretær/Sundhedsadministrativ koordinator
 • Har indgående kendskab til Regionens patientsystemer
 • Er åben og imødekommende
 • Er ansvarsfuld og fleksibel
 • Har stor interesse og forståelse for registreringspraksis
 • Kan arbejde selvstændigt og bevare overblikket i en travl hverdag
 • Har et personligt engagement og er imødekommende over for patienter og kolleger
 • Bidrager positivt til et godt arbejdsmiljø
Vi tilbyder
 • Et interessant speciale med høj aktivitet og i konstant udvikling
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling
 • Gode arbejdsforhold i et velfungerende sekretariat
 • Spændende og afvekslende opgaver
 • Grundig oplæring
 • Du kommer til at indgå i et velfungerende team, hvor alle hjælper hinanden og hvor vi vægter psykologisk tryghed højt
Specialets profil:
Gynækologi: Indeholder almen, urologisk og onkologisk gynækologi fordelt på Gynækologisk sengeafsnit, Dagkirurgisk afsnit, Akutstue og Gynækologisk ambulatorium. Afdelingen har desuden aktivitet på Hobro Sygehus.
Obstetrik: Indeholder graviditet, fødsel og barsel, fordelt på Graviditets- og Ultralydsafsnit, Jordemodercenter, Svangreafsnit, Fødemodtagelse, Fødegang, Afsnit for familiebarsel, Barselsgang B11 og Familieambulatorium.
Fertilitet: Fertilitetsenheden
Sekretariat i Gynækologisk ambulatorium består af otte sekretariater, der arbejder tæt sammen i et stærkt tværfagligt team.

Vil du vide mere
Du er velkommen til, at kontakte ledende lægesekretær Helle Nordentoft på tlf.  61 63 08 94 eller sende en mail til: hkn@rn.dk, hvis du er interesseret i, at høre mere om stillingen.

Det praktiske
Ansøgningsfrist: 21.5.24
Samtaler forventes afholdt: 23.5.24

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt