Ambulant sygeplejerske til Ambulatorium for Psykoser, Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd

Aalborg Universitetshospital – Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd søger ambulant sygeplejerske til attraktiv stilling i Ambulatorium for Psykoser

Derfor skal du søge denne stilling
Du får rig mulighed for personlig og faglig udvikling fra dag et. Vores patienter er psykisk sårbare og har brug for samarbejdspartnere, der kan og tør bruge sine menneskelige såvel som sine faglige erfaringer. Patienternes vej igennem livet har ikke været snorlige, men fælles for dem er, at de har søgt hjælp og ønsker et godt hverdagsliv med familie og venner, fritidsinteresser og for nogle også et meningsfuldt job eller anden beskæftigelse.

Om jobbet
Med vores nye F-ACT-ramme er vores mission at hjælpe der, hvor den enkelte ønsker at lykkes og støtte op om de mål, den enkelte har for livet, og undgå at psykisk sygdom ikke bliver en hindring, men et udgangspunkt for at komme videre. Det at overkomme og mestre sin sygdom er en af vores grundlæggende byggesten, og det fordrer, at vi i vores behandlingstilbud favner bredt og er fleksible.

Du bliver en del af et 55 personers stort fagligt team, der i fællesskab gør sit yderste for at omsætte faglighed til virksom hjælp til patienterne. Vores sygeplejerskegruppe består af 24 sygeplejersker, med et stort og bredt erfaringsniveau. Vores erfarne kollegaer bidrager aktivt med viden og små "tips og tricks", der kan løsne op i situationer, der kræver lidt ekstra for at skabe kontakt eller lykkes med en intervention. Samtidig er de nysgerrige og giver plads til det nye, du kommer med, hvilket giver faglig synergi og flere perspektiver til fælles udforskning.

Du vil endvidere arbejde meget selvstændigt, dog aldrig længere væk end et opkald til en kollega eller muligheden for at udføre opgaven sammen med en kollega.

Du vil som udgangspunkt arbejde i dagtimerne og have fri i weekender og på helligdage. Der er god fleksibilitet i forhold til anvendelse af fridage og mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse efter aftale.
Hvis du har erfaring som psykiatrisk sygeplejerske og/eller har mod på at være med til at udvikle såvel behandlingsrammer og behandlingsindhold som organisering, håber vi, at du har lyst til at være en del af vores fremtid.

Uddannelse af studerende og elever er en af Psykiatriens kerneopgaver, som alle medarbejdere bidrager til.

Se mere om at være sygeplejerske i psykiatrien her, og om ambulatoriet og faglige ramme, F-ACT, på vores hjemmeside.  
 
Om dig
Vi håber du vil:
 • bidrage med erfaring med sygepleje, gerne indenfor psykiatrien
 • bruge dig selv kreativt, utraditionelt og være til inspiration i samarbejdet med kolleger, patienter, pårørende og team
 • har lyst og evne til at arbejde evidensbaseret og målrettet med patienten
 • har lyst og evne til at indgå i professionsudvikling og organisatoriske implementeringsprocesser
 • Kørekort er nødvendigt
Vi tilbyder
 • kollegial støtte og vejledning gennem teamsamarbejdet
 • fastlagt supervision i sygeplejegruppen
 • et spændende arbejdsmiljø med meget engagerede kollegaer, hvor nysgerrighed og kreativ tænkning er en del af hverdagen
 • en stærk teamånd, hvor det faglige såvel som det sociale prioriteres højt
 • mentorordning

Om os
Ambulatorium for Psykoser er placeret på Brandevej 5 i Aalborg Øst og samarbejder med de to sengeafsnit på Brandevej samt sengeafsnit i akutsøjlen, der er placeret på Mølleparkvej samt øvrige ambulatorier i Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd.

Målgruppen er voksne med skizofreni eller anden psykosesygdom med behov for ambulant behandling og tværsektoriel opfølgning. Nogle af vores patienter kommer til os fra egen læge eller privatpraktiserende psykiater, men en del fortsætter i et ambulant behandlingsforløb efter indlæggelse.

Dine kolleger er fordelt i 4 teams, hvor der er et mix af læger, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, peer-medarbejdere, socialrådgivere og lægesekretærer. Der er desuden samarbejde med fysioterapeut, ergoterapeut og musikterapeut, og vi har ofte studerende i forløb.
Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Endvidere er det Psykiatriens vision at sikre høj kvalitet i løsningen af psykiatriens opgaver til gavn for patienter, brugere og pårørende.
Uddannelse af studerende og elever er en af Psykiatriens kerneopgaver, som alle medarbejdere bidrager til.

Vi arbejder ud fra Den patientnære ledelsesorganisering. På baggrund heraf er Psykiatrien i Region Nordjylland organiseret i disse områder:
 • Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
 • Retspsykiatrisk Afdeling
 • Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord
 • Ældrepsykiatrisk Afdeling
Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd dækker åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse og en omfattende ambulant funktion.
Børne- og Ungdomspsykiatrien samt Retspsykiatrisk Afdeling har begge sengeafsnit og ambulante funktioner. Disse tre afdelinger er alle placeret i Aalborg.
I Brønderslev har vi Almenpsykiatrisk Afdeling, Nord samt Ældrepsykiatrisk Afdeling, som begge har forskellige sengeafsnit og ambulante tilbud.

Psykose-lidelser, inklusive OPUS, hører under Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd og har adresse på Brandevej 5 i Aalborg Øst.

Det faglige miljø
Faglig kvalitet og kompetenceudvikling prioriteres højt hos os. Vi arbejder med kognitive og psykodynamiske metoder og har fokus på empowerment og recovery. En af styrkerne i ambulatoriet er det tætte daglige tværfaglige samarbejde og kontinuerlige drøftelser af, hvordan man omsætter teori til relevant praksis. Vi har desuden spændende forskningsprojekter. Bl.a. afprøver vi en ny type psykoterapi, hvor vi bruger virtual reality til behandling af psykotiske symptomer, og vi medvirker i et medicinsk studie, hvor et nyt præparat undersøges mhp. bedring af kognitive dysfunktioner ved skizofreni.

Vil du vide mere
Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til ambulatorieleder Tahmeenah Rahi, mobil 25579024, eller e-mail: t.rahi@rn.dk

Funktionsbeskrivelse samt Model for F-ACT i region Nordjylland kan rekvireres ved kontakt til Ledelsessekretariatet, Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd på e-mail: sydafdledelse@rn.dk

Du kan læse mere om Psykiatrien og Almenpsykiatrisk Afdeling, Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.

Det praktiske
Vi indhenter referencer på den person vi ønsker at ansætte. Er det påkrævet for stillingen, indhenter vi også straffeattest og børneattest.

I Region Nordjylland har vi røgfri arbejdstid.

Du sender din ansøgning ved at trykke på ”Søg Job” knappen og udfylde den formular, som kommer frem. Du kan vedhæfte ansøgning, CV og eventuelle bilag.

Vi modtager udelukkende ansøgninger via linket i stillingsopslaget. Ansøgninger sendt på mail, vil ikke blive behandlet.

Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Der er knyttet et funktionstillæg til stillingen som ambulant sygeplejerske.

Samtaler afholdes 30. maj 2024.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt