Spændende job for en sygeplejerske, indenfor den subakutte, intensive retspsykiatri

Vi søger, fra d. 1. juli, eller efter aftale, en sygeplejerske til en 37 timers stilling, i skiftende vagter. Du har mulighed for at lave aftale om at arbejde hver 2. weekend i 8 timers vagter eller hver 3. weekend i 12 timers vagter.


Vi søger en ny kollega, der har lyst, mod og energi til at blive en del af en engageret, kreativ og dygtig personalegruppe, hvor vi hjælper og støtter hinanden. Derudover ser vi samarbejdet mellem personale og patienter, som et af vores vigtigste redskaber. Som nyopstartet sygeplejerske i afsnittet, er der mulighed for at du, over tid, udvikler dine faglige kompetencer og ansvarsområder, indenfor det retspsykiatriske subspeciale.

Om jobbet
Målgruppen for Retspsykiatrisk Sengeafsnit S9 er psykiatriske patienter med dom til psykiatrisk behandling, dom til anbringelse, samt patienter som indlægges til mentalobservation – enten med kendelse om mentalundersøgelse under indlæggelse eller som varetægtssurrogatplacerede. Retspsykiatrien udgør en speciel gren af psykiatrien på grund af det helt specifikke patientklientel.
Patienterne tilbydes pleje og behandling i forhold til den psykiatriske diagnose og eventuelle misbrug, med særlig opmærksomhed på at mindske risiko for recidiv til kriminalitet.

Som sygeplejerske på S9 får du mulighed for at arbejde med psykiatri i både det akutte stabiliserende forløb, men også i de længerevarende rehabiliterende forløb.  
Vi arbejder ud fra kontaktpersonsfunktion og den sygeplejefaglige referenceramme Fundamentals of Care, hvor du som sygeplejerske vil blive tovholder på enkelte patientforløb, sammen med kollegaer fra andre faggrupper. Alle faggrupper bidrager med deres specifikke viden i det samlede patientforløb. Sygeplejersken skal bidrage til at skabe overblik, sammenhæng og deraf kvalitet i de enkelte forløb. Derudover arbejder vi med GAF, miljøterapi, PRO-psykiatri, Guidet egen-beslutning og fællesdokumentation. Vi arbejder ligeledes kontinuerligt med at forebygge tvang, herunder anvendelse af Safewards og deeskalering som metode.

Om dig
 • Har interesse og lyst til at tage fat på det retspsykiatriske ekspertområde
 • Gerne erfaring med psykiatri, ikke et ultimativt krav
 • Har lyst til at få viden, eller opdatere din viden, inden for retspsykiatriske sygepleje
 • Kan bevare ro og overblik i pressede situationer
 • Bidrager aktivt til at udvikle den psykiatriske sygepleje
 • Har lyst til at engagere dig i nøglefunktioner
 • Kan bidrage til et godt kollegialt fællesskab med fælles ansvar for et godt arbejdsmiljø

Vi tilbyder:
 • Introduktion, undervisning og kurser – med udgangspunkt i dine forudsætninger
 • Mentorordning ved erfaren psykiatrisk sygeplejerske
 • Mulighed for vejledning ved udviklingssygeplejerske
 • Supervision
 • Udviklingssamtale med fokus på løbende kompetenceudvikling
 • Mulighed for udvikling og fordybelse i interesseområder
 • En høj faglig kvalitet i pleje og behandling
 • Et godt og positivt arbejdsmiljø med afsæt i psykiatriens værdigrundlag
 • Konflikthåndteringskursus samt vedligeholdelsesdage
 
Om os
Vi er et retspsykiatrisk afsnit med stort fokus på faglig udvikling. Vi ønsker at patienter, som indlægges hos os, inddrages i tilrettelæggelsen af en meningsfuld sygepleje af høj faglig kvalitet. Vi har et godt, sikkert og trygt læringsmiljø, hvor alle kan komme til orde og byde ind med deres faglige perspektiv. Derudover afholdes der dagligt Fagligt Forum, hvor vi ønsker at udvikle sygeplejen i et etableret og innovativt læringsmiljø.
Personalegruppen er bredt sammensat og tæller foruden sygeplejersker også social- og sundhedsassistenter, pædagoger, psykologer, læger og ergoterapeuter.

Du vil blive tilknyttet en mentor, så vi sikrer at du får den støtte og vejledning du kan have brug for. Når du føler du har oparbejdet kompetencerne dertil, på baggrund af dialog og evaluering i samarbejde med din leder, vil du have funktion af ansvarshavende sygeplejerske i afsnittet.

Uddannelse af studerende og elever er en af Psykiatriens kerneopgaver, som alle medarbejdere bidrager til.
Der er stor mulighed for efteruddannelse hos os!

Vil du vide mere
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afsnitsledende sygeplejerske Susanne Karina Klit på tlf.nr 97643420
  
Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.Det praktiske
 • Ansættelsessamtaler Vi indkalder til samtaler løbende.

Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.

Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.
 
Ved ansættelser i Klinik Psykiatri Syd indhentes der straffeattester på alle nyansatte medarbejdere.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.


Vi håber stillingen har vakt din interesse og ser frem til at modtage din ansøgning.

 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt