Fast stilling til spændende job for social- og sundhedsassistent, på retspsykiatrisk afsnit s9.

Vi søger pr. 1. juli 2024, eller efter aftale, en social- og sundhedsassistent til en 37 timers stilling, i skiftende vagter. Du har mulighed for at lave aftale om at arbejde hver 2. weekend i 8 timers vagter eller hver 3. weekend i 12 timers vagter.

Vi søger en ny kollega, der har lyst, mod og energi til at blive en del af en engageret, kreativ og dygtig personalegruppe, hvor vi hjælper og støtter hinanden og hvor vi ser samarbejdet mellem kollegaer og patienter, som et af vores vigtigste redskaber. Vi sørger for et planlagt introforløb, hvor du vil blive klædt godt på til opgaven.

Om jobbet
Retspsykiatrien udgør en speciel gren af psykiatrien på grund af det helt specifikke patientklientel. Alle patienter har en retslig foranstaltning og tillige en ofte alvorlig sindslidelse, et evt. komplicerende misbrug, som ofte medfører store funktionstab. Patienterne tilbydes pleje og behandling i forhold til den psykiatriske diagnose, med særlig opmærksomhed på risiko for recidiv til kriminalitet.  
 
Som social- og sundhedsassistent på Retspsykiatrisk afsnit s9, vil du kontinuerligt arbejde med udviklingen af den psykiatriske sygepleje. Som en del af et højt prioriteret område, og som et led i behandlingen, er der stort fokus på patientinddragelse, som sammen med miljøterapi og relations arbejdet er omdrejningspunkter.
Vi har fokus på dokumentation, herunder fremadrettede pleje-, aktivitets-, og behandlingsplaner.
Vi arbejder med kontaktpersonfunktionen og vægter tværfagligt samarbejde, hvor de enkelte faggrupper bidrager med deres specifikke viden i det samlede patientforløb.
Du vil blive tilknyttet en mentor, så vi sikrer at du får den støtte og vejledning du kan have brug for som ny i afsnittet.
Uddannelse af studerende og elever er en af Psykiatriens kerneopgaver, som alle medarbejdere bidrager til.

Om dig
 • Har erfaring og/eller interesse for psykiatrisk sygepleje
 • Medvirker til at kvalitetssikre og udvikle sygeplejen.
 • medvirker til at skabe et godt arbejdsmiljø og godt samarbejde.
 • Er iderig, dynamisk og deltagende i aktiviteter.
 • Aktivt deltager i at skabe et fagligt og udviklende læringsmiljø.
 • sikrer at Psykiatriens værdigrundlag afspejles i plejen.

 
Vi tilbyder
 • Et godt og positivt arbejdsmiljø med afsæt i psykiatriens værdigrundlag
 • Gode engagerede kollegaer, der brænder for den psykiatriske sygepleje og det retspsykiatriske område
 • Faglig udvikling
 • Konflikthåndteringskursus samt vedligeholdelsesdage
 • Undervisning og kurser – med udgangspunkt i dine forudsætninger og afsnittets behov
 • Planlagt kontinuerlig supervision
 • Planlagt introforløb

Om os
I afsnittet fokuseres på udviklingen af den psykiatriske sygepleje, og der arbejdes kontinuerligt og målrettet med dokumentation af sygeplejen. Vi prioriterer høj faglig udvikling i et etableret og innovativt læringsmiljø med daglig Faglig Forum.
Der er flere muligheder for efteruddannelse, f.eks. Tværfaglig Retspsykiatrisk Efteruddannelse, Psykofarmakologi, eller kursusforløb i Dobbeltdiagnose.
I afsnittet arbejdes der med Safeward, PRO-psykiatri, og GEB. Vores behandling er baseret på miljøterapeutiske, kognitive og psykodynamiske principper, hvor kontaktpersonrelationen er en vigtig del af behandlingen.
Personalegruppen er bredt sammensat og tæller foruden social- og sundhedsassistenter, også sygeplejersker, pædagoger, og ergoterapeuter.
 

Vil du vide mere
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afsnitsledende sygeplejerske Susanne Karina Klit på tlf.nr 97643420
  
Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.


Det praktiske
 
 • Ansættelsessamtaler Vi indkalder til samtaler løbende dog senest d. 30. maj 2024

Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.

Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og en omfattende ambulant funktion. Områderne Akut Psykiatri, Mani og Depression, Angst og Personlighedspsykiatri, Børne- og ungdomspsykiatri samt Retspsykiatrien er samlet på Mølleparkvej i Aalborg, mens Psykosesygdomme har til huse på Brandevej i Aalborg Ø.

Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.
 
Ved ansættelser i Klinik Psykiatri Syd indhentes der straffeattester på alle nyansatte medarbejdere.
 Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afsnitsledende sygeplejerske Susanne Karina Klit på tlf.nr 97643420
  
Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.

Vi håber stillingen har vakt din interesse og ser frem til at modtage din ansøgning.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt