Medarbejder til Team IndkøbsadministrationEr du positiv, ansvarsfuld, har flair for tal og et godt overblik, så er det måske dig vi søger.
Operationelt Indkøb, Region Nordjylland søger en ny medarbejder til Team Indkøbsadministration
De primære arbejdsopgaver vil bestå i:
  • Fakturabehandling, herunder kvalitetssikring
  • Leverandøropfølgning i.f.t., at minimere manuel behandling af fakturaer
  • Behandling af kontoudtog
  • Opfølgning på åbne poster
  • Fordeling af mail fra central mail
  • Brugerstyring i indkøbssystemet

Operationelt Indkøb er en del af Center for Administration, som varetager Region Nordjyllands vigtige økonomi- og administrative driftsopgaver. Vi har et stort fokus på realisering og dokumentation af besparelser, samt kvalitet- og brugertilfredshed i forhold til vores arbejde. Hele afdelingen er i en løbende udvikling omkring optimering og rationalisering af arbejdsprocesser og arbejdsopgaver.

Operationelt Indkøb består af 5 teams.

Team Indkøbsadministration udfører fakturabehandling, herunder kvalitetssikring i henhold til Region Nordjyllands udbuds- og indkøbsaftaler. Teamet arbejder ligeledes med brugerstyring og vedligehold af regionens Indkøbs og Lagersystem ILS.

De øvrige teams er Team Controller de varetager implementering og synliggørelse af Region Nordjyllands indkøbsaftaler. De leverer ligeledes data til foranalyser, KPI målinger og danner grundlaget for de realiserede besparelser.

Team Contract Manager der har den løbende kontakt til leverandørerne i forhold til de indgåede aftaler.

Team Indkøbsdrift der står for den operationelle det af indkøbene. De sørger for at afdelingerne får de varer, som de har behov for.

Team hjemmepatienten håndterer en bred viftet af opgaver omkring patienter, der får behandling i eget hjem.

Vores forventninger til dig:
Da der er tale om en stilling med en bred kontaktflade både internt og eksternt, forventes det derfor, at du som person er udadvendt og god til, at kommunikere.

Derudover lægger vi vægt på, at du:
  • Har gode IT kundskaber  
  • Evner at planlægge og strukturere dine opgaver, bevare overblikket og er proaktiv
  • Er team orienteret med højt energi- og ambitionsniveau
  • Har lyst til og mod på, at arbejde i et uhøjtideligt miljø

Vi tilbyder en arbejdsplads hvor tonen er uformel, og vi lægger vægt på et godt socialt arbejdsmiljø med frihed under ansvar, samarbejde og gensidig respekt

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Fagligkoordinator Preben Engberg, tlf. 23 88 43 69 eller
Indkøbsdriftschef Christian Kuno Pedersen, tlf. 29 24 44 54
Læs mere om Center for Administration her:
https://rn.dk/om-region-nordjylland/organisation/center-for-administration


Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en HK-assistentstilling. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende aftale med forhandlingsberettiget organisation
Arbejdsstedet er Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst
Ansættelse vil forventes fra 1. august 2024


Ansøgningen
Sidste ansøgningsfrist er tirsdag d. 21. maj 2024
Ansættelsessamtaler forventes gennemført fredag d. 24. maj 2024
Du vil blive indkaldt via mail
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt