Læger med vagterfaring til natlægevagten i Region Nordjylland

Vil du bruge din faglighed til at hjælpe akut syge nordjyske borgere i nattetimerne?
 
Region Nordjylland overtager natbetjeningen af lægevagten den 1. september 2024, hvor vi skal bemande og drifte lægevagten i Aalborg, Hjørring og Thisted i tidsrummet 23.00 – 08.00 alle ugens dage.

Vi har på nuværende tidspunkt ansat i alt 20 læger til den natbetjente lægevagt, men vi vil gerne have flere læger med i ordningen, så vi kan sikre robusthed i forbindelse med sygdom, ferier mm., samt dække evt. ledige vagter i vagtplanen.

Ordningen fortsætter fra de samme lokationer og med de samme IT-systemer som i dag. Både i Aalborg, Thisted og Hjørring vil der være én læge i vagt om natten. I Aalborg vil der derudover være en sygeplejerske, som natlægevagterne har et tæt samarbejde med. Lægevagten ligger på de tre akuthospitaler, og du har derfor adgang til hospitalernes faciliteter.

Fra 1. september 2024 vil det ikke længere være lægevagtens opgave at køre på sygebesøg om natten. Denne opgave vil bl.a. blive varetaget i et samarbejde med paramedicinere og akutlæger fra Den Præhospitale Virksomhed.

Din opgave
Lægevagtsopgaverne er det samme som i dag; telefonvisitation, videokonsultationer og fysiske konsultationer. Der er hele tiden adgang til sparring med dine kolleger på de andre matrikler. Der er ansat en lægefaglig ansvarlig for natlægevagten, så her vil du også kunne søge sparring og supervision i dagtid.
 
Din ansættelse
Du bliver organisatorisk ansat under Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland, men har tjenestested på de respektive lokationer i Aalborg, Hjørring og Thisted.

Som udgangspunkt vil du blive ansat uden et fast antal vagter, men på sigt vil der være mulighed for at få flere vagter i vagtplanlægningsperioden.

Med henblik på at vedligeholde faglige kompetencer og kendskab til lægevagten ser vi gerne, at du i gennemsnit kan tage minimum 2-3 vagter i kvartalet, men det er ikke et krav og vi er åbne for dialog og individuelle aftaler i forbindelse med din ansættelse. Der vil være mulighed for at blive friholdt for vagter i PLO-lægevagten svarende til det omfang, der tages vagter i natlægevagten.

Du bliver ansat efter den aftale for timelønnede læger ansat ved lægevagten, der er indgået mellem RLTN, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger. Du honoreres i overensstemmelse med forhåndsaftale indgået mellem Region Nordjylland, Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger. Mere information herom kan findes på www.rn.dk/natlægevagt

Om dig
Du er speciallæge i almen medicin eller i hoveduddannelsesforløb i almen medicin (i fase 3 senest til efteråret). Har du en anden lægefaglig baggrund og en bred erfaring med arbejde i en lægevagt hører vi også meget gerne fra dig. Derudover forventer vi, at du ønsker at bidrage til det gode samarbejde i natlægevagten og har lyst til at være med til at modernisere og udvikle denne på sigt.

Det er ikke nødvendigt at have ydernummer i Region Nordjylland for at kunne bemande natlægevagten.

Sådan bliver du en del af natlægevagten
Jobbet i lægevagten skal søges online via link herunder.

Ansøgningsfrist er søndag den 2. juni 2024 og der afholdes korte virtuelle ansættelsessamtaler søndag den 9. juni 2024.

Du vil blive ansat fra den 1. september 2024.

Der vil være et obligatorisk introduktionskursus inden opstart, hvilket du blive honoreret for.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte lægefaglig ansvarlig Kirsten Damkjær på tlf. 2071 1742 eller via mail: k.damkjaer@rn.dk eller til sekretariatschef Anja Kallestrup på tlf. 4016 4261 eller via mail: anjkal@rn.dk


Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt