Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland søger introlæge

Vi håber, du har lyst til at prøve kræfter med mave- og tarmkirurgien i et trygt og lærerigt uddannelses- og arbejdsmiljø, hvor uddannelsen er bygget op i blokke, således vi sikrer, du kommer hele vejen rundt indenfor følgende områder: Gastroskopi, koloskopi, galdekirurgi og herniekirurgi.

Fanges du af ovenstående, så søg stillingen hos os.

Vi har nemlig introduktionsstillinger (8003-07-30-i-03 og 8003-07-30-i-04) i specialet Kirurgi ledige til besættelse den 01.08.2024 eller efter aftale.
 
Profil af området
Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling udreder og behandler blandt andet patienter med colonlidelser, thoraxtraumer, abscesser, gastrointestinale blødninger, pancreaslidelser, galdevejslidelser og hernier.
Vi har et årligt aktivitetsniveau på ca. 5.000 akutte indlæggelser, ca. 800 hernieoperationer, over 300 galdeoperationer, ca. 200 colonoperationer, heraf over 100 elektive og over 7.000 endoskopier.
                                              
Mave-og Tarmkirurgisk Afdeling er geografisk placeret på matriklen i Hjørring:
 • Med døgndækket kirurgi, hvor vi varetager akutkirurgi, colonkirurgi, øvre benign gastrointestinel kirurgi, herniekirurgi, galdevejskirurgi og endoskopi.
Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling er lægefagligt normeret med:
 • 1 cheflæge
 • 13 overlæger
 • 7 afdelingslæger
 • 1 afdelingslæge i Colorectal Fellowship-forløb med Aalborg Universitetshospital
 • 6 hoveduddannelsesstillinger
 • 4 introduktionsstillinger
 • 2 KBU-læger
Vagtstrukturen består af fire vagtlag, et forvagtslag (som dækkes af Akutafdelingen), et mellemvagtslag og et bagvagtslag, alle i tilstedeværelsesvagt. Herudover er der – på de dage hvor bagvagten ikke er en overlæge – et overlægevagtlag på tilkald.

Vi tilbyder:
 • et aktivt speciale i rivende udvikling
 • et uddannelsesmiljø, hvor der er masser af læring under supervision, bl.a. selvstændig ambulatoriefunktion med speciallæge på sidelinjen
 • oplæring i basal endoskopi og laparoskopi, herunder appendektomi og kolecystektomi samt herniekirurgi
 • adgang til VENSIM, hvor du forventes at simulationstræne
 • at du kommer til at indgå i mellemvagtslaget, som har tilstedeværelsesvagt
 • individuel uddannelsesplan der tager højde for den enkeltes kompetenceniveau.
Krav til dig:
 • du er engageret og interesseret i specialet
 • du vil deltage aktivt i uddannelsen
 • du er loyal og fleksibel
 • du evner et godt og udbytterigt samarbejde mono- og tværfagligt.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Nina Wensel, tlf. 60 80 90 22 eller koordinerende leder Marianne Sønderkær, tlf 41 16 56 13.
 
Vil du vide om afdelingens uddannelsesmiljø så se gerne afdelingens seneste inspektorrapport Inspektorrapport-060422.ashx (sst.dk)


 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel. Læs mere om regionen på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt