Radiolog! Der er brug for dig!

Er du radiolog og vægter høj faglig standard inden for radiologi? Vil du være med til at udvikle Billeddiagnostisk Afsnit, Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn, så hold dig ikke tilbage, men send os din ansøgning allerede i dag

Er du speciallæge i diagnostisk radiologi med bred uddannelse gerne med kompetencer indenfor MR eller CT, vil du være med til udvikle Billeddiagnostisk Afsnit? Så send os din ansøgning allerede i dag.

Vi forestiller os at du:
  • vægter høj faglig kvalitet
  • arbejder patientorienteret, så patienterne oplever et effektivt patientforløb
  • evner et godt og udbytterigt samarbejde mono- og tværfagligt med respekt for den enkelte
  • trives i en travl hverdag
  • bidrager til et godt arbejdsmiljø
Vi kan tilbyde dig:
  • et aktivt afsnit med lydhørhed overfor udvikling og nye idéer
  • fleksibel arbejdstilrettelæggelse under hensyntagen til såvel afsnittets ønsker og behov som dine ønsker
  • en vagtfri stilling
  • eget kursusbudget, stillet til rådighed af Sygehusledelsen, til deltagelse i relevante videnskabelige møder, kurser og kongresser, hvor der gives årligt 10 dage til dette
Hvem er vi?
Billeddiagnostisk Afsnit i Frederikshavn er et elektivt afsnit, som er dynamisk og velfungerende, hvis apparaturpark er fuldt ud tidssvarende og af meget høj standard. Afsnittet er bestykket med digital gennemlysning, en Dual Energy multislice CT-scanner, en ultralydsskanner med farvedoppler. Endvidere har afsnittet en 1,5 Tesla helkrop MR-scanner af mærket Philips og en 1,5 Tesla ekstremitets-MR-scanner af mærket GE. Afsnittet er fuldt digitaliseret med RIS/PACS system, og samtlige undersøgelser er som minimum fuldt tilgængelige i regionen.
Vi har regionsfunktion indenfor CT -kolografier.

Aktiviteten i 2023 var på ca. 52.000 undersøgelser, fordelt  på CT-undersøgelser, ultralydsundersøgelser,  MR-undersøgelser og røntgenundersøgelser.
Afsnittet har forskningsaktivitet lokalt og i samarbejde med andre klinikker og afsnit.

Billeddiagnostisk Afsnit, Frederikshavn har et samarbejde med Billeddiagnostisk Afsnit, Hjørring, herunder bl.a. samarbejde vedrørende CT- og MR-undersøgelser.
Vi laver ca. 10.000 mammaescreeninger årligt. Granskningen varetages af mammaradiolger i Aalborg.

Du kan læse mere om Regionshospital Nordjylland og om afsnittet på:
http://www.sygehusvendsyssel.rn.dk/Afdelinger/Billeddiagnostisk+Afdeling+-+Frederikshavn/

Funktions- og stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved henvendelse.

Kontakt
Chef for Diagnostisk Afdeling Tina Futtrup 51 62 13 30 kan kontaktes for rekvirering af funktions- og stillingsbeskrivelse samt for yderligere spørgsmål.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til ”Overenskomst for Overlæger” eller ”Overenskomsten for Yngre læger” der er indgået mellem Danske Regioner og Foreningen Af Speciallæger.

Ansøgningsfrist den 1.juni. 2024
Samtaler finder sted derefter
..

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt