Speciallæge i radoiologi til Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Er du speciallæge og vægter høj faglig standard inden for radiologi højt? Vil du være med til at udvikle Billeddiagnostikken i Hjørring, så hold dig ikke tilbage, men send os din ansøgning allerede i dag.

Du bliver en del af vores fagligt kompetente lægegruppe, der består af både overlæger, afdelings-/intro- og hoveduddannelseslæger. Vi arbejder målrettet med nedbringelse af ventetider, patientsikkerhed og kvalitetssikring, fokus på opfyldelse af afsnittets kerneydelse samt udvikling og uddannelse af alle personalegrupper.
Vores afsnit er kendetegnet ved høj faglighed blandt alle faggrupper og et godt tværfagligt samarbejde internt såvel som ekstern. Der er et fladt hierarki og et godt arbejdsmiljø med plads til godt humør i hverdagen.

Vi forestiller os at du:
 • har en bred uddannelse i diagnostisk radiologi således, at du, sammen med afsnittets øvrige læger, deltager i afsnittets brede radiologiske funktion og sikrer dennes videre udvikling og kvalitet
 • har erfaring indenfor rutine CT og Ultralydsdiagnostik, gerne interventions- UL og ultralydskontrast. Der forventes tillige rutine i konventionel røntgenundersøgelser.
 • Interesse for uroradiologi vil være en fordel, men ikke et must
 • trives i en travl og omskiftelig hverdag
 • kan se dig selv i et afsnit, hvor vi er generalister.
 • arbejder patientorienteret, så patienterne oplever et effektivt patientforløb
 • deltager i vagtfunktion, enten forvagt eller bagvagt. Er du overlæge vil der kunne aftales varetagelse af begge vagtformer.
 • kan varetage supervisions- og sparringsopgaver for bl.a. yngre læger
 • engagerer dig i det faglige miljø og afsnittets udvikling
 • er positiv og hjælper dine kolleger, når der er pres på

Vi kan tilbyde dig:
 • hospitalet står midt i en forandring, hvor vi nu har fået en urologisk afdeling og der ønskes på sigt at udvide med akut urologi
 • mange forskellige faglige arbejdsområder og du får rig mulighed for at dyrke dine interesser inden for de forskellige modaliteter
 • fleksibel arbejdstilrettelæggelse under hensyntagen til arbejdspladsen og dine ønsker
 • et godt arbejdsklima
 • gode kolleger
 • Delt ansættelse mellem Regionshospitalets matrikler, hvis det ønskes

Hvem er vi?
Billeddiagnostisk Afsnit har en samlet årsaktivitet på ca. 100.000 undersøgelser.
Afsnittet er fuldt digitaliseret med regionsdækkende RIS/PACS system. Vi disponerer over 2 MR skannere, 3 CT skannere, 3 ultralydsskannere. Endvidere udfører vi konventionel røntgen. CT området er i hastig udvikling, udover almindelige CT-undersøgelser udfører vi CT-KAG samt en del Dual Energy undersøgelser. På UL området udfører vi almindelige UL undersøgelser samt interventions- og pædiatriske undersøgelser, herunder også UL med kontrast. På MR området varetager vi aktuelt primært muskuloskeletale og neuroradiologiske problemstillinger. Vi har særlig ekspertise i MR-artrografier.

Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Bedømmelsen af ansøgers faglige kvalifikationer vil ske på grundlag af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder, ”Medicinsk ekspert, Samarbejder, Kommunikator, Leder og administrator, Akademiker, Sundhedsfremmer, Professionel”.

Ansøgningen skal vedlægges CV og autorisationsbevis for speciallægeanerkendelse, og skal være os i hænde senest den 1/6-2024
Ansættelsessamtaler afholdes løbende efter aftale ultimo februar 2024

Du er meget velkommen til at kontakte ledende overradiograf Christina Hounsgaard: csh@rn.dk.  tlf:  9764 1241 eller Chef for Diagnostisk Afdeling Tina Futtrup 51 62 13 30 for rekvirering af stillings- og funktionsbeskrivelse for speciallæge samt yderligere spørgsmål.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

Du kan læse mere på:
http://www.rhnordjylland.rn.dk/
Her skal du skrive din indledning...

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt