Lægesekretærer/sundhedsadministrative koordinatorer til spændende stillinger i Mave- og Tarmkirurgien, AAUH


Sekretariatet ved Mave- og Tarmkirurgien, Aalborg UH leder efter dig, som brænder for det spændende, udfordrende og selvstændige job i en kirurgisk afdeling i rivende udvikling.

Vi undersøger og behandler patienter med lidelser i mave- og tarmsystemet, som kræver kirurgisk behandling, herunder patienter med forskellige cancerdiagnoser. Vi er en stor afdeling som består af et ambulatorium, tre større sengeafsnit (herunder et akutafsnit), en operationsafdeling, en endoskopienhed samt et mindre dagafsnit i Hobro, hvor vi både har ambulante funktioner og samme-dags-kirurgi. Vi har også aktiviteter i Thisted, her har vi ikke egne sekretærer, men dog et tæt samarbejde. Du kan evt. læse mere om vores afdeling her Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling (rn.dk)

Vi mangler snarest muligt en ny kollega på fuld tid til vores sekretærteam i ambulatoriet på Aalborg-matriklen samt pr. 1. juli en kollega til et af vores sengeafsnit.

I ambulatoriet kan vi tilbyde engagerede kolleger og mange forskelligartede opgaver, herunder i stort omfang selvstændig visitation af indkomne henvisninger, booking til ambulatorier i både Aalborg og Hobro, koordinering af forløb, skrivning og registrering af notater, operationsplanlægning og ikke mindst opfølgning af såvel patientkontakter som registreringsopgaver. Teamet er selvkørende, her er tiltænkt 6 stillinger, og man står selv for en stor del af arbejdsplanlægning, arbejdstider og fordeling af opgaverne i et sekretariat der er bemandet mellem kl. 07.30-15.30. Herudover har vi weekendvagter lørdag og søndag ligeledes i dagtid, og den enkelte har ca. 6 weekendvagter på et år med efterfølgende to dages frihed. I vagten skriver vi primært akutte notater. Vagtarbejdet kan efter aftale og relevant oplæring udføres pr. distance.

Ved stillingen til sengeafsnittet bliver man del af et team bestående af 8 lægesekretærer, hvor den primære funktion vil være skrivning af journaloptagelser, operationsbeskrivelser, stuegang, bestilling af undersøgelser, hjælp til læger og sygeplejersker, herunder telefonbetjening osv. for sengeafsnittene tilhørende mave- og tarmkirurgien. Funktionen på sengeafsnittet løses i en rotation med de øvrige sekretærer, man er dog primært tilknyttet en fast sengeafdeling. Der er her tale om arbejdstider på alle dage i dag- og aftenvagt. Mødetider vil i dagtid være fra kl. 7.30 til kl. 15.00 og aftenvagt vil være fra kl. 15 til kl. ca. 21. I aftenvagten skrives akutte journaler i en prioriteret rækkefølge. Fremmødet i dagtid kan i samarbejde med kollegerne planlægges med hjemmearbejdsdage 1-2 dage om ugen. Aftenvagterne falder med en uge ad gangen hver 8. uge, og kan efter aftale udføres pr. distance efter relevant oplæring.

Udover ovenstående har vi et forløbskoordinatorsekretariat, bemandet med tre lægesekretærer samt et visitationssekretariat og en forskningssekretær. 


Vi tilbyder:
 • En spændende afdeling med et speciale i en rivende udvikling
 • Engagerede og fagligt dygtige kolleger med mulighed for kollegial sparring
 • Et tæt samarbejde med de øvrige faggrupper
 • Mulighed for indflydelse på opgaver og arbejdstider i et samarbejde ml. leder og kolleger
 • En arbejdsplads med rummelighed og plads til forskelligheder
 • God oplæring og introduktion til afdeling og opgaver
 • Mange koordinerende opgaver omkring patientforløbene

Dine kvalifikationer:
 • Du er uddannet lægesekretær eller sundhedsadministrativ koordinator, dette er et ufravigeligt krav
 • Har kendskab til og komfortabel med regionens IT-systemer, i særdeleshed Nord-EPJ og Bookplan
 • Du kan arbejde selvstændigt og har gode samarbejdsevner
 • Har interesse i aktivt at deltage ved implementering af nye tiltag
 • Du er løsningsorienteret og ser muligheder
 • Har et godt overblik og evner at prioritere i de mange opgaver
 • At du bidrager positivt til det tværfaglige samarbejde og det gode arbejdsmiljø
 • Er imødekommende og serviceminded
 • Er ansvarlig og mødestabil

Gruppen spænder bredt i forhold til alder, anciennitet og interesser, men vi bidrager alle med en høj faglighed og fokus på de gode patientforløb. Vi hjælper hinanden og vi har et godt tværfagligt samarbejde. Vi vægter et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone.

Er du uddannet lægesekretær/sundhedsadministrativ koordinator og kan se dig selv i ovennævnte, hører vi gerne fra dig, ligesom du er meget velkommen til at aftale et besøg, hvis du vil se vores afdeling.

Der er ansøgningsfrist 23. maj 2024.
Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt i uge 22. 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt