Spændende stilling, sygeplejerske i Retspsykiatrien.


Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien, Klinik Psykiatri Syd, Retspsykiatrisk Sengeafsnit S10 søger sygeplejerske til 37 timers stilling, skiftende vagter. Arbejder hver 3. weekend i 12 timers vagter.

Målgruppe for Retspsykiatrisk Sengeafsnit S10 er primært psykiatriske patienter med dom til anbringelse. Vi kan i perioder have patienter med dom til psykiatrisk behandling, og patienter som indlægges til mentalobservation – enten med kendelse om mentalundersøgelse under indlæggelse eller som varetægtssurrogatplacerede.

Om jobbet
Som sygeplejerske på S10 får du mulighed for at arbejde med psykiatri i længerevarende forløb. Du vil blive inddraget i den sygeplejefaglige udvikling, bl.a. via daglige fastlagte refleksions fora i afsnittet. Der vil være mulighed for at gå i dybden med områder af sygeplejen man er særligt interesseret i, feks.. som en del af afsnittets forskellige udviklingsgrupper.

Vi har gennem mange år arbejdet målrettet med vores dokumentations praksis, og vægter denne del højt i vores kompetenceudvikling.
Du vil blive en del af et team der vægter faglig udvikling og inddragelse af patienter meget højt.
 
Om os
S10 er et retspsykiatrisk rehabiliteringsafsnit med plads til 10 patienter. Vi varetager langvarig intensiv behandling, rehabilitering og udslusning af retspsykiatriske patienter. Vores behandling er baseret på miljøterapeutiske, kognitive og psykodynamiske principper, hvor kontaktpersonrelationen er en vigtig del af behandlingen. Vi har et stort fokus på aktiviteter sammen med patienterne. Der er udarbejdet årshjul over de forskellige tiltag vi har i afsnittet, det kan være aktiviteter som Sund samspilsuge, den store bagedyst, fælles ture ud af huset og meget mere.
Under indlæggelsen træner patienten praktiske og sociale færdigheder, hvor træningen foregår i grupper eller individuelt. Vi har indenfor de sidste år fx startet en E-sports gruppe op, og E-cykling er også på programmet. Vi arbejder tværfagligt, og sammen med patienten laves behandlings- og udslusningsplan, hvor vi bl.a. gør brug af PRO psykiatri.
Der fokuseres på udviklingen af den psykiatriske sygepleje, og der arbejdes målrettet med dokumentation af sygeplejen. Vi arbejder overordnet med patientinddragelse bl.a. via GEB, Safeward, fællesskab- og fællesundervisning, på behandlingsmøder og implementering af fællesdokumentation.
Patient inddragelse er højt prioriteret hos os, vi har valgt at sætte ekstra fokus på at dokumentere sammen med patienterne. Derudover har vi f.eks. grupper bestående af patienter og medarbejdere der fx arbejder med vores morgenmøder og planlægning af ”fællesskab- og fællesundervisning”.

Har du lyst til at vide mere, kan du via nedenstående link tilgå vores Instagram profil "retspsykiatrien_aalborg" 
https://www.instagram.com/retspsykiatrien_aalborg/?igsh=YmlwdGQ1ZzlwbTQ2&utm_source=qr


Om dig:
Du er uddannet sygeplejerske eller tæt på at blive det, og ser gerne at du har psykiatrisk erfaring, men det er ikke et krav. I din ansøgning vil vi gerne læse konkrete eksempler på hvordan:
 • Du bruger din faglighed i samarbejdet med mennesker med psykiske lidelser, der har brug for støtte.
 • Du arbejder patientinddragende i din daglige sygepleje.
 • Du aktivt og selvstændigt vurderer hvad du skal gøre i en kritisk situation, fx hvis én reagerer fysisk og voldsomt.
 • Du kan reflektere over og forklare dine faglige valg.
 • Andre vil sige, at du bidrager til et godt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder:
 • Et godt og positivt arbejdsmiljø med afsæt i psykiatriens værdigrundlag
 • En høj faglig kvalitet i pleje og behandling
 • En god introduktion til retspsykiatrien, samt grundig oplæring i at være ansvarshavende sygeplejerske. 
 • Mentorordning med løbende planlagte samtaler.
 • Diverse kurser indenfor psykiatrisk sygepleje.
 • Et udviklingsorienteret afsnit, der giver dig mulighed for og støtte til faglig og personlig udvikling.
 • Planlagt kontinuerlig supervision, samt kollegial sparring og undervisning
 • Brug af TeamEffect i forhold til egen trivsel
 • Gode engagerede kolleger, der brænder for den psykiatriske sygepleje, og det retspsykiatriske subspeciale
 • Faglig udvikling indenfor specialet
 • Konflikthåndteringskursus, samt vedligeholdelsestræning flere gange om året

Vil du vide mere

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chefsygeplejerske og ledende oversygeplejerske Karin Risdal på tlf.nr. 97643443 eller 25579039

Du kan læse mere om Psykiatrien og Retspsykiatrien på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.

Det praktiske

Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.

Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.
 
Ved ansættelser i Klinik Psykiatri Syd indhentes der straffeattester på alle nyansatte medarbejdere.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.


Praktiske oplysninger

Samtaler forventes at finde sted torsdag d. 23/5 2024


  
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt