Den Præhospitale Virksomhed søger nye elever til ambulancebehandleruddannelsen

Har du en oprigtig ambition om at hjælpe dem, der bliver akut syge, kommer til skade eller skal føde - og som har brug for en ambulance? Kan du skabe ro omkring din person, så denne smitter af på andre? Kan du udvise den fornødne dømmekraft og etablere et overblik i pressede situationer? Så læs videre, for måske skal du være ambulancebehandlerelev hos os.

Vi påregner at ansætte elever til følgende forløb:
AB22: opstart grundforløb i oktober og hovedforløb januar 2025.
AB23: opstart grundforløb i januar og hovedforløb marts 2025.
AB24: opstart grundforløb i marts 2025 og hovedforløb juni 2025.
Eventuelt opstart i sidste halvår af 2025. Datoer er endnu ikke fastlagte.  

Om uddannelsen og arbejdet:
Som ambulancebehandler kommer du, sammen med dine kollegaer på ambulancen, ud til tilskadekomne, syge eller fødende borgere. På uddannelsen, der foregår på Rybners i Esbjerg, lærer du at vurdere en patients tilstand, yde akut behandling ude på optageadressen og i ambulancen på vej til hospitalet. Du lærer også at føre ambulancen sikkert og tilpas hurtigt gennem trafikken både med og uden udrykning.
Du opnår viden om anatomi, fysiologi, sygdomme, traumatologi og omsorgen for det nyfødte barn. Du lærer at bruge ambulancens udstyr til overvågning og behandling.

Derudover lærer du at møde patienter og pårørende på en respektfuld måde. Du bliver god til at tænke hurtigt og holde fokus på opgaveløsningen.
Det er vigtigt, at du gør dig tanker om, at vores dagligdag ofte er mere rutineorienteret end det billede, der kan tegnes af tv-programmer, hvor dagligdagen som ambulanceredder oftest kan synes mere dramatisk end tilfældet er. Du skal kunne omgås alle aldersgrupper, men især den ældre del af befolkningen udgør en del af vores patientgrundlag. Du skal også gøre dig klart, at du kommer til at arbejde med mennesker, der kommer fra flere forskellige kulturer og sociale lag.  

Når der indgås en uddannelseskontrakt med DPV, så tilmeldes man automatisk grundforløb 2, som forbereder eleven til uddannelsesstart. Grundforløbet er ikke omfattet af uddannelsesaftalen, derfor er eleven under hele grundforløbet på SU, og alle udgifter i forbindelse med kost og logi er selvfinansieret.
For at blive optaget på grundforløb 2 skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen eller en tilsvarende prøve. De to godkendte erhvervsskoler, Rybners i Esbjerg eller U/NORD i Hillerød kan kontaktes for nærmere information omkring optagelse.
Hvis ansøgeren på eget initiativ har gennemført grundforløbet, er dette ikke ensbetydende med, at ansøgeren tilbydes en uddannelsesaftale – man søger på lige fod med alle andre.

Uddannelsen på hovedforløbet varer 3 år og 7 måneder, og der veksles mellem skoleophold og praktik. Du vil få undervisning i fag som køreteknik og udrykningskørsel, beredskabsfag, materielkendskab, farmakologi, sundheds- og sygdomslære og traumatologi. Du skal også have fag som psykologi og samfundslære. Du erhverver desuden kørekort til kategori C og chaufførkort.

Den Præhospitale Virksomhed tilbyder dig muligheden for at:
 • Erhverve en uddannelse, der giver dig stor mening og sikkerhed i ansættelsen - og rig mulighed for at søge job efterfølgende, også i udlandet.
 • Opnå selvstændig autorisation.
 • Deltage i sociale events mhp. at styrke det kollegiale sammenhold på arbejdspladsen og i fritiden.
 • Træne på- og mellem dine vagter.
 • Arbejde med en ny vognpark med særligt designet nyt udstyr, ergonomisk indretning og elektriske bårer.
 • Stifte bekendtskab med både døgnvagter og effektive vagter, så du prøver alle vagttyper.
 • Arbejde i en horisontal organisation med stor transparens og rig mulighed for personlig udvikling.

Din baggrund:
 • Du besidder gode kommunikationsevner, både i skrift og tale.
 • Du har minimum en 9. klasses afgangseksamen og har særlig interesse for dansk og naturvidenskabelige fag – såsom matematik og fysik.
 • Du er tillidsvækkende, empatisk, kollegial, social og har lyst til at investere i os og dine kommende kolleger.
 • Du har en oprigtig lyst til at arbejde med mennesker, der til tider befinder sig i livskriser, når de ringer efter hjælp.
 • Du har måske arbejdet i andet sundhedsfag eller med mennesker med særlige behov. Du kan også have en håndværksmæssig baggrund eller noget helt tredje. Det vigtigste er, at du har den rette personlige profil.
 • Du er reflekterende, kritisk tænkende, har selvindsigt og er klar til at få læringsbaseret feedback gennem hele din uddannelse.
 • Du har erhvervet dit kørekort (til almindelig bil) mindst 3 år før uddannelsesstart, og du kan leve op til de helbredskrav, der stilles til kørekort gruppe 2 og udrykningskørsel jf. VEJ nr. 9693 af 31/07/2017. Vejledning om helbredskrav til kørekort.
 • Som led i ønsket om fortsat udvikling, indenfor ambulancetjenesten, er det også en god idé, at du er bevidst om, at en del af litteraturen vil være på engelsk.
 • Du behersker IT på brugerniveau.

Vi ved, at mange øjne hviler på vores arbejde, derfor er det også vigtigt, at du kan koble af i kollegialt samvær og give af dig selv ved brug af humor samt have et glimt i øjet - i den rette kontekst.

I dit daglige virke vil du få tilknyttet en praktikvejleder og have mulighed for sparring med vores præhospitale kliniske vejledere. 
Ledelsesmæssigt referer du til den stedlige områdeleder. Sundhedsfagligt refererer du til vores lægefaglige direktør.

Om os:
En spændende og innovativ arbejdsplads, hvor vi i dagligdagen arbejder efter Region Nordjyllands grundlæggende værdier: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme (ITOP).
Du vil på daglig basis kunne møde mange forskellige kolleger på tværs af kompetencer og faggrupper. Døren til ledelsen er vidt åben – også hos direktøren og den lægefaglige direktør.

Ansøgningsfrist og ansættelsesproces:

Ansøgningsfrist: 2. juni 2024

Fysisk testdag: 20. august 2024

Ansættelsessamtaler: 9-10. september 2024

Du kan læse nærmere om indholdet og forventningerne til den fysiske testdag samt ansættelsessamtalerne på vores hjemmeside: Ambulancebehandlerelever (rn.dk)


Du skal i forbindelse med din ansøgning uploade følgende dokumenter:
 • En motiveret ansøgning med uddybende beskrivelse af dine tanker og bevæggrunde for at søge optagelse på uddannelsen
 • CV med vellignende foto
 • Kopi af uddannelses- og eksamensbeviser
 • Kopi af kørekort (minimum kategori B), som du har erhvervet minimum 3 år før uddannelsesstart
 • Eventuelle relevante anbefalinger og referencer fra tidligere arbejdsgivere

Løn og ansættelsesforhold:
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende FOA-overenskomst.
I forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet straffe-/ og børneattest.

Yderligere information:
Ved spørgsmål til stillingerne kan du kontakte følgende personer:
Administrativ koordinator & Uddannelsesansvarlig - Christina Rask Bøgh på tlf.: 40 35 18 34 eller mail: christina.boegh@rn.dk
Områdeleder delområde Aalborg - Lars Jensen på tlf.: 23 62 04 92 eller mail: larje@rn.dk.


Læs mere om selve uddannelsen og lønnen:
https://www.ambulancebehandler.nu/
https://rescuecenter.rybners.dk/
https://www.ug.dk/uddannelser/erhvervsuddannelser/teknologibyggeriogtransport/ambulancebehandler
https://www.foa.dk/elev/loen/ambulancebehandler

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt