Ph.d.-stipendiat/klinisk assistent til forskningsprojekt om arvelig hørenedsættelse i Sansegenetisk Forsknings- og Videnscenter, Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg UH

Vi søger en Ph.d.-studerende/klinisk assistent til forskningsprojekt om nye årsager til arvelig hørenedsættelse. Projektet vil bl.a. bestå af analyse af data fra omfattende genetiske sekventeringer sammenholdt med kliniske observationer og supplerende laboratorieanalyser.

Du kan forvente:
 • Ansættelse på en klinisk genetisk afdeling, der har fokus på forskning og uddannelse
 • At du tilknyttes Sansegenetisk Forsknings- og Videnscenter, der er et af landets to centre på området
 • At der er formuleret et udkast til protokol, som du bidrager til at udvikle og færdiggøre
 • At du vil opnå uddannelse i forskning
 • En engageret vejledergruppe, hvor afdelingslæge Allan Højland, professor Anja Lisbeth Frederiksen og molekylærbiolog Thomas Blauenfeldt indgår
 • Kollegaer og en afdelingsledelse, der både har høje ambitioner for det faglige niveau på afdelingen, men også prioriterer, at vi har det sjovt, når vi går på arbejde

Vi forventer at du:
 • Gennemfører en Ph.d.-uddannelse på Aalborg Universitet
 • Forsker i årsager til arvelig disposition til hørenedsættelse, herunder:
  • Udformer/færdiggør protokol
  • Indhenter relevante tilladelser
  • Samler og bearbejder data
  • Formidler og publicerer
 • Udviser initiativ, engagement og tager ansvar for projektet
 • Bidrager til projektets økonomi ved at søge relevante fonde
 • Bidrager til afdelingens undervisning og supervision
 • Bidrager til den akademiske proces og det sociale liv på Klinisk Genetisk Afdeling
 • Er god til at kommunikere på dansk og engelsk, både mundtligt og skriftligt
 • Kan arbejde såvel selvstændigt som samarbejde i større grupper om flere samtidige projekter
 • Er god til at planlægge dit arbejde og kan overholde deadlines

Vi foretrækker ansøgere der:
 • Har kandidatuddannelse i medicin
 • Har interesse for genetik og/eller ØNH-området

Om stillingen
 • 3-årig fuldtidsstilling med primær arbejdsplads på Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst. Ansættelse forventes per 01.09.2024 eller efter aftale.
 • Midler til de første to års løn er bevilget fra private danske fonde, og der er stillet underskudsgaranti for det tredje års løn, men det forventes at den Ph.d.-studerende deltager i udfærdigelse af fondsansøgninger med henblik på at skaffe midler bl.a. til det tredje års løn.

Yderligere oplysninger
Supplerende oplysninger kan indhentes hos afdelingslæge, klinisk lektor, Ph.d., Allan Thomas Højland, tlf. 9766 4374

Ansøgningsfrist
Motiveret ansøgning (max. 1 side) og CV skal være Klinisk Genetisk Afdeling i hænde senest den 24.05.24 kl. 12

 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt