Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland søger to praktikanter til efteråret 2024 til spændende opgaver på sundhedsområdet

Til Sundhedsplanlægning i Regionshuset søger vi to praktikanter til efteråret 2024.

Vi kan tilbyde et spændende praktikforløb, hvor du vil komme til at arbejde i spændingsfeltet mellem politik, administration og sundhedsfaglighed.

Afdelingen og kontoret
Vores afdeling – Patientforløb og Økonomi – løser opgaver på tværs af den samlede sundhedssektor i Region Nordjylland.
 
I vores kontor – Sundhedsplanlægning – er vores kerneopgave at sikre gode og sammenhængende processer, aftaler og planer på sundhedsområdet i Region Nordjylland. Dette gør vi ikke alene, men i et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger i regionen samt hospitaler, kommuner og almen praksis. Herudover varetager vi væsentlige opgaver ift. betjening af regionens administrative og politiske ledelse, ligesom vi fungerer som bindeled til de nationale aktører på sundhedsområdet. Opgaverne strækker sig over længerevarende planlægningsprocesser, korterevarende analyser og udviklingsprocesser samt dag-til-dag sagsbehandling inden for kontorets opgaveportefølje.

Du kan læse mere om afdelingen og Sundhedsplanlægning på:
https://rn.dk/om-region-nordjylland/organisation/patientforloeb-og-oekonomi

Opgaverne
Du vil få en bred vifte af opgavetyper, der blandt andet indeholder sagsbehandling med udarbejdelse af dagordenspunkter til politiske og administrative fora, planlægning og implementering af nationale og regionale initiativer på sundhedsområdet, sekretariatsbetjening af arbejdsgrupper og udvalg, samt udformning af beslutningsoplæg og udredninger. Udover planlægningsopgaver kan du også stifte bekendtskab med kursusområdet, bidrage til arbejdet medsundhedsprofilen og indgå i evalueringsopgaver mv.

De endelige opgaver vil blive aftalt, så de matcher dine kompetencer og interesseområder.

Vi søger
Vi forventer, at du opfylder flere af nedenstående punkter:
 
  • Du er i gang med en relevant samfundsfaglig kandidatuddannelse.
  • Du har interesse for sundhedsområdet, og har fx vist dette i forbindelse med studiet.
  • Du har gode samarbejdsevner og formår at skabe netværk og resultater på tværs af vores egen organisation og på tværs af region, kommune og almen praksis.
  • Du er initiativrig, struktureret og er god til at skabe overblik i din opgaveløsning.
  • Du er god til at formulere dig klart i både skrift og tale til forskelligartede modtagere.

Du får
Du får et spændende og varieret forløb, hvor du vil blive involveret i mange forskellige processer inden for udvikling og drift. Din funktion vil være meget udadvendt og du vil få en bred berøringsflade med vores forskellige samarbejdspartnere på sundhedsområdet.

I kontoret er der ansat ca. 30 medarbejdere, primært AC-medarbejdere. Der er i kontoret fokus på samarbejde og faglig sparring mellem kontorets og afdelingens medarbejdere, og vi vægter selvstændig opgavevaretagelse og mulighed for uddelegering højt. Tonen er uformel og vi har fokus på et velfungerende socialt liv i kontoret.

Du er velkommen til at kontakte AC-fuldmægtig Ara Maroufi på tlf. 21 32 95 20 eller e-mail a.maroufi@rn.dk, eller Specialkonsulent Jeanette Blicher Alting på tlf. 51 70 90 63 eller
e-mail j.alting@rn.dk.

Hvis du har interesse for praktikforløbet, så skriv en kort ansøgning, hvor du fortæller lidt om dig selv samt dine faglige interesser og kompetencer i relation til forløbet.

Praktiske oplysninger:
Vi skal gøre opmærksom på, at forløbet er ulønnet, og at det er en forudsætning, at der med forløbet kan optjenes ECTS point.
 
Kontoret for Sundhedsplanlægning er fysisk placeret i Regionshuset i Aalborg, hvor du vil få en kontorplads. Du vil være tilknyttet en praktikvejleder i kontoret. Praktikperioden er som udgangspunkt fra 1. september - 31. december 2024, og arbejdstiden er 37 timer om ugen, eller efter aftale.

Frist for indsendelse af ansøgning, CV og eksamensbeviser er fredag den 19. april 2024. Samtaler forventes afholdt den 25. april 2024.


KORT VERSION
Vi vil til efteråret 2024 ansætte to praktikanter til Sundhedsplanlægning i Regionshuset i Aalborg.

Vi kan tilbyde et spændende forløb på sundhedsområdet, hvor du vil komme til at arbejde i spændingsfeltet mellem politik, administration og sundhedsfaglighed.

Yderligere oplysninger:
Du er velkommen til at kontakte AC-fuldmægtig Ara Maroufi på tlf. 21 32 95 20 eller e-mail a.maroufi@rn.dk, eller Specialkonsulent Jeanette Blicher Alting på tlf. 51 70 90 63  eller e-mail j.alting@rn.dk.
  

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt