Alle patienter, uanset om patienten lider af en fysisk eller psykisk sygdom har ret til at blive behandlet inden for 30 dage. Patienter har samtidig mulighed for at bruge det udvidede frie sygehusvalg og få dele eller hele udredningen foretaget på private hospitaler, hvis regionens egne hospitaler har ventetid på disse.

Se beskrivelsen af ret til hurtig udredning   

Se beskrivelsen af ret til behandling   

Karriere og uddannelse

Vi er 14.500 medarbejdere, der hver dag arbejder for at vores patienter, brugere og borgere oplever at være i gode hænder.

Region Nordjylland har sammen med de nordjyske kommuner og Vejdirektoratet lavet Danmarks største analyse af fremkommelighed i trafikken. Analysen stiller skarpt på trængslen på  11 af de mest centrale vejstrækninger i Nordjylland, og den bekræfter bl.a. behovet for 3. Limfjordsforbindelse.

Læs analyserapporten her

Læs magasinet ZOOM om mobilitet i Nordjylland

Regionshospital Nordjylland i Thisted har udfordringer med at rekruttere det nødvendige antal kirurgiske læger. Derfor fragter hospitalet de akutte kirurgiske patienter til behandling i Hjørring, Aalborg eller hospitaler i Region Midtjylland. Det omhandler i alt ca. fire procent af hospitalets patienter. 


NemSMS er en service, du kan tilmelde dig. NemSMS gør det muligt for dig at få sms’er, der minder dig om dine aftaler med forskellige offentlige myndigheder – f.eks. sygehuset.