Venter du på en indkaldelse fra sygehuset?

Husk at læse din digitale post på borger.dk eller e-boks.dk.
Her kan du også oplyse dit mobilnummer og din mailadresse, så får du besked, når der er ny Digital Post til dig.

Karriere og uddannelse

Vi er 14.500 medarbejdere, der hver dag arbejder for at vores patienter, brugere og borgere oplever at være i gode hænder.

Regionsrådet vedtog den 25. april Råstofplan 2016, som indeholder områder og udstikker retningslinjerne for indvinding af råstoffer de kommende år.

Læs mere på www.raastofplan2016.rn.dk

Se klagevejledning

Regionshospital Nordjylland i Thisted har udfordringer med at rekruttere det nødvendige antal kirurgiske læger. Derfor fragter hospitalet de akutte kirurgiske patienter til behandling i Hjørring, Aalborg eller hospitaler i Region Midtjylland. Det omhandler i alt ca. fire procent af hospitalets patienter. 

Jordforurening

Vidste du, at det er nemt at tjekke, om en grund i Nordjylland er forurenet? Region Nordjylland har målrettet kortlagt grunde i hele landsdelen, og oplysningerne om forurening er frit tilgængelige til gavn for både borgere og erhvervsliv.