Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Medmindre du siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie-politik.

For mere information, se vores "cookie-politik". Du kan også klikke "ja tak til cookies" for at  acceptere vores cookie-politik.

Du er som borger i berøring med sundhedsvæsenet fra fødsel til død. Regionsrådet har godkendt regionens Sundhedsplan, som både beskriver sundhedsvæsenets organisering og planerne på området. Men Sundhedsplanen beskriver også, hvilke målsætninger og tanker vi som region har gjort os for at skabe det bedst mulige sundhedsvæsen for dig som borger i Nordjylland.

Læs mere om din vej i det nordjyske sundhedsvæsen i alt fra graviditeter, fødsler, akutte sygdomme, større ulykker, genoptræning, sindslidelser, kroniske sygdomme og den sidste tid.

Regionsrådet har godkendt den procesplan, der beskriver processen for sammenlægningen af hospitalet i Thisted med Aalborg Universitetshospital. Baggrunden for sammenlægningen er, at udfordringerne med at sikre de nødvendige faste speciallæger og dermed sikre en stabil drift i Thisted er øget. Sammenlægningen træder i kraft 1. maj.

På siden her kan du finde materiale om sammenlægningen.

Bliv klogere på regional erhvervsfremme og dens betydning for Nordjylland. Hvorfor er et stærk regionalt aftryk så afgørende for fremtidens vækst og jobskabelse i nordjyske virksomheder.

Og mød en af de mange nordjyske virksomheder som har skabt fornyelse og ekstra værdi på bundlinjen med sparring fra Regionen og Vækstforum.