Sygehusapoteket skal som virksomhed i Region Nordjylland sikre:

- Forsyning af lægemidler og data
- Fremstilling af sygehusspecifikke lægemidler
- Leverance af klinisk farmaceutiske serviceydelser

Personalet er sammensat af mange faggrupper og arbejder på hospitalerne i hele Region Nordjylland, samt på Sygehusapoteket

Al skriftlig kommunikation foregår via sikker Digital Post / E-boks:

Flere informationer til patienter