Kvalitet og patientsikkerhed

Som borger i Region Nordjylland skal du opleve høj faglig kvalitet, når du er i kontakt med sygehusvæsenet, som regionen driver.

Kvalitet

 

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram skal sikre, at det store potentiale for kvalitetsudvikling baseret på fagligt ledede kliniske kvalitetsdatabaser udnyttes optimalt.

Læs mere om Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Sundhedsstyrelsen har siden 2013 udgivet nationale kliniske retningslinjer. Læs mere om organiseringen af arbejdet med disse i Region Nordjylland.

 

PRI er Region Nordjyllands dokumentstyringssystem til retningsgivende dokumenter.

Patientsikkerhed

 

Se seneste HSMR-opgørelser

HSMR tal

HSMR står for "Hospitals-Standardiseret Mortalitets Ratioer" og viser antallet af dødsfald på et sygehus eller en region som procent af det gennemsnitlige antal forventede dødsfald.

billede årsrapport 2016

 Region Nordjylland har udarbejdet en årsrapport for 2016 omkring patientsikkerhed.

Årsrapporten omhandler alle de områder i regionen, der arbejder med patientsikkerhed – herunder sygehuse, almen praksis, ambulanceberedskabet mv.

Rapporten er Regions Nordjyllands bidrag til Styrelsen for Patientsikkerheds Årsberetning for 2017. 

Læs rapporten om dialogproces