TILBAGE

Opslag fra Alfred Benzon Fonden

23. marts 2020
Alfred Benzon Fonden udbyder i alt 20 mio. kr. til et mindre antal et-, to- eller treårige projekter. Frist for interessetilkendegivelser er 1. juni 2020.

Kontakt

Fundraising- og projektadministrationen