Forskning

Fokus på sundhedsvidenskabelig forskning

I Region Nordjylland er det afgørende, at der satses på sundhedsvidenskabelig forskning, så de højtspecialiserede funktioner stadig kan varetages i regionen.

Forskere ved Aalborg UH er på vej med en mere præcis metode til at bestemme kræftrisikoen blandt kvinder, som har haft en særlig type mislykket graviditet, kaldet molagraviditet.

I Forskningens Hus findes en række enheder, du som forsker kan gøre brug af i forbindelse med dit forsknings- eller innovationsprojekt.

Læs mere om støttemuligheder

Forskningsprojekter skal anmeldes til den regionale videnskabsetiske komité før forsøget går i gang.

Se næste deadline for indsendelse af forskningsprojekter til behandling.

Læs om Videnskabsetisk Komité

Region Nordjylland skal føre en fortegnelse over alle forsknings-og kvalitetsaktiviteter, der benytter personhenførbare oplysninger, og hvor Region Nordjylland er dataansvarlig. Det gælder også brugen af biologisk materiale. 

Se hvordan du anmelder dit projekt