Forskning

Fokus på sundhedsvidenskabelig forskning

I Region Nordjylland er det afgørende, at der satses på sundhedsvidenskabelig forskning, så de højtspecialiserede funktioner stadig kan varetages i regionen.

I Forskningens Hus findes en række enheder, du som forsker kan gøre brug af i forbindelse med dit forsknings- eller innovationsprojekt.

Læs mere om støttemuligheder

Forskningsprojekter skal anmeldes til den regionale videnskabsetiske komité før forsøget går i gang.

Se næste deadline for indsendelse af forskningsprojekter til behandling.

Læs om Videnskabsetisk Komité

Datatilsynet skal have en anmeldelse af alle forskningsaktiviteter, der benytter personhenførbare oplysninger om borgere og patienter. Det gælder også brugen af biologisk materiale.

Se hvordan du anmelder dit projekt