Specialsektoren

Sociale tilbud og specialundervisning

Det er den enkelte kommune der har ansvaret for, at der er sociale tilbud til rådighed for borgerne i kommunen.

Regionen spiller en vigtig rolle som leverandør af sociale tilbud og tilbud på specialundervisningsområdet for kommunerne.

Information om matchning af borgere til regionens tilbud

 

 

Vores formål i Specialsektoren er at medvirke til, at hvert enkelt menneske, der benytter vores tilbud, får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse.  

Alkohol og trafikkursus

I samarbejde med Rigspolitiet udbyder Region Nordjylland kursus i Alkohol og Trafik (A/T-kursus) i forbindelse med generhvervelse af kørekort.