Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke

 

Voksne med udviklingshæmning

Områdeleder: Klavs Bo Persson, tlf. 97 64 57 01, klbp@rn.dk

 

Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke

Tilbuddene på Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke leverer bo- og aktivitetstilbud til voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Kontakt

Klavs Bo Persson
Tlf. 97 64 57 01
Mail: klbp@rn.dk

Matchning

For at visitere til Region Nordjyllands sociale tilbud og specialundervisningstilbud, skal du anvende Specialsektorens matchningsskemaer.

Aktivitets- og Samværstilbud for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Læs mere om aktivitets- og Samværstilbud

Botilbud efter § 107 og 108 for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Læs mere om autismespektrumsforstyrrelser

Botilbud efter § 107 og 108 for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som har en dom, eller risiko for at begå kriminalitet.

Læs mere om Domfældte og Kriminalitetstruede

Botilbud efter § 107 og 108 for borgere med komplekse udviklingsforstyrrelser.

Læs mere om Komplekse Udviklingsforstyrrelser

Tilbuddet er et botilbud efter almenboligloven for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Læs mere om Psykiatri og Udviklingshæmning

Særforanstaltninger

Botilbud efter § 107 og 108 for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Læs mere om Særforanstaltninger

Information til kommuner

Nordjysk Socialaftale

De 11 kommuner i Nordjylland har ansvaret for koordineringen af Nordjysk Socialaftale på social- og specialundervisningsområdet.

Aftalen indgås for to år ad gangen mellem kommunalbestyrelserne i de 11 nordjyske kommuner og Regionsrådet i Region Nordjylland.

Samarbejdsaftaler med kommunerne

Akutberedskab

Region Nordjylland har opbygget et akutberedskab, som skal sikre, at der kan ske en hurtig visitering i sager af akut karakter. 

Der er et beredskab for samtlige målgrupper, som er opbygget omkring de tilbud, der er nævnt i rammeaftalen.

Kontaktpersoner i Specialsektorens administration

Socialfaglig konsulent

Pia Toft
29 45 37 54
pia.toft@rn.dk

Socialfaglig konsulent

Louise Valbak Aardestrup
24 91 82 60
lom@rn.dk

Økonomikonsulent

Morten Amdisen
23 90 90 32
moam@rn.dk

Planlægger

Sanne Bjeldbak-Olesen
24 43 34 86
sanne.bjeldbakolesen@rn.dk