Området for Socialpsykiatri

 

Socialpsykiatri

 

Området for Socialpsykiatri

Tilbuddene på Området for Socialpsykiatri leverer bo- og dagtilbud samt bostøtte til voksne med svære sindslidelser eller demenssygdomme.

 

Områdeleder: Palle Konnerup, tlf. 29 79 50 46, pak@rn.dk

Kontakt

Palle Konnerup
Tlf. 29 79 50 46
Mail: pak@rn.dk

Matchning

For at visitere til Region Nordjyllands sociale tilbud og specialundervisningstilbud, skal du anvende Specialsektorens matchningsskemaer.

Bostedet Brovst

Boform efter servicelovens § 107 for voksne i alderen 18-65 år, som tilbydes korterevarende målrettede træningsophold.

Læs mere om Bostedet Brovst

Bostedet Hadsund

Helhedstilbud efter § 108, der tilbyder støtte til at opretholde og udvikle færdigheder og sociale kompetencer.

Læs mere om Bostedet Hadsund 

Bostedet Kærvang

Døgn-, dag- og bostøttetilbud efter servicelovens §§ 108, 104 og 85 for voksne med svære psykiatriske lidelser og mennesker med demenssygdom.

Læs mere om Bostedet Kærvang

Bostedet Solsiden

Botilbud med længerevarende ophold efter § 108 for voksne mennesker med svære psykiatriske lidelser og demens.

Læs mere om Bostedet Solsiden

Kontaktpersoner i Specialsektorens administration

Socialfaglig konsulent

Didde Christoffersen
92 43 00 41
d.christoffersen@rn.dk

Socialfaglig konsulent

Vibeke Müller
25 45 81 96
v.muller@rn.dk

Økonomikonsulent

Dorte Mellergaard Jensen
97 64 82 94
dmj@rn.dk

Planlægger

Iben Schmidt-Kristensen
92 43 54 97
ibs@rn.dk

Information til kommuner

Nordjysk Socialaftale

De 11 kommuner i Nordjylland har ansvaret for koordineringen af Nordjysk Socialaftale på social- og specialundervisningsområdet.

Aftalen indgås for to år ad gangen mellem kommunalbestyrelserne i de 11 nordjyske kommuner og Regionsrådet i Region Nordjylland.

Forstærket samarbejde om specialiserede tilbud

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har indgået en særlig aftale om et forstærket samarbejde om nogle af de mest specialiserede social- og specialundervisningstilbud i Nordjylland.

Akutberedskab

Region Nordjylland har opbygget et akutberedskab, som skal sikre, at der kan ske en hurtig visitering i sager af akut karakter. 

Der er et beredskab for samtlige målgrupper, som er opbygget omkring de tilbud, der er nævnt i rammeaftalen.