Nye uddannelsesmuligheder på hospitalet i Hobro kan være med til at trække flere læger til området

Om Regionen Sundhed, Sygehuse og Psykiatri

Medicinsk Afdeling er den første afdeling på Aalborg Universitetshospitals matrikel i Hobro, der skal være med til at uddanne læger i Klinisk Basisuddannelse – den første praktiske del af lægeuddannelsen efter seks år på medicinstudiet. Hospitalets status som uddannelsessted for yngre læger kan være med til at trække flere læger til området.

Fra foråret 2024 udbyder Medicinsk Afdeling i Hobro to KBU-forløb hvert halve år. Foto: Line Bloch Klostergaard, Region Nordjylland.

Flere læger til Hobro

Når nyuddannede læger efter seks år på medicinstudiet skal vælge, hvor de vil have deres første praktiske erfaring som en del af Klinisk Basisuddannelse, kan de fra foråret 2024 vælge Medicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital i Hobro.

Det er første gang, at hospitalsmatriklen i Hobro får mulighed for at deltage i uddannelsen af læger i Klinisk Basisuddannelse, og det glæder den uddannelsesansvarlige overlæge på Medicinsk Afdeling, Christian Lottrup:

- Vi er meget stolte. Afdelingens særlige patientsammensætning med mange ældre, komplekse, multisyge medicinske patienter giver stor mulighed for en bred indføring i intern medicin hos vores yngre læger. Så vi glæder os til at tage godt imod de kommende KBU-læger og give dem en god start på lægelivet.

Medicinsk Afdeling i Hobro deltager allerede i uddannelsen af speciallæger i almen medicin og intern medicin. Men det er et stort skridt for både afdelingen og hospitalet at få lægerne til Hobro tidligere i deres uddannelsesforløb.

- Jo tidligere lægerne får mulighed for at komme til Hobro, jo tidligere kan vi vække deres interesse for det faglige miljø her på sygehuset. Håbet er, at det kan være med til at præge deres beslutning om, hvor de søger hen som en del af deres speciallægeuddannelse og i sidste ende, hvor de vælger at slå sig ned og søge arbejde. Derfor kan KBU-stillingerne forhåbentlig bidrage til at rekruttere flere læger her i området, siger Christian Lottrup.

Fra foråret 2024 vil der sandsynligvis være to læger i KBU-forløb på Medicinsk Afdeling i Hobro hvert halve år – det vil sige fire læger årligt.

Yderligere informationer

- For at blive læge skal man først læse medicin i seks år. Herefter skal man i Klinisk Basisuddannelse, som er den første praktiske del af uddannelsen efter universitetet.

- Klinisk Basisuddannelse (KBU) består af 12 måneders ansættelse i to specialer af hver et halvt år. Den første ansættelse skal finde sted på et sygehus, den anden ansættelse kan finde sted hos for eksempel en alment praktiserende læge.

- Herefter kan man vælge tage en speciallægeuddannelse, som er bygget op om en introduktionsuddannelse i 12 måneder og en hoveduddannelse i 48-60 måneder. 

Opdateret