TILBAGE

Sårbarhed er en trussel for Nordjyllands udvikling

15. juni 2018
De små og hyppige uheld ved krydsningen af Limfjorden ved Aalborg giver daglige gener og svækker tilliden til fremkommeligheden i Nordjylland. Men større uheld truer selve sammenhængskraften i regionen både trafikalt, erhvervsmæssigt og socialt. Den samlede sårbarhed betyder, at en 3. Limfjordsforbindelse bør besluttes nu.

Kontaktperson

Svend Tøfting

Tlf.:

22 71 18 37

Mail:

svto@rn.dk