TILBAGE

Supplerende pilotstudie om Tele Care Nord Hjertesvigt sættes nu i gang

18. januar 2018
 Det supplerende pilotstudie fokuserer på brugbarhed og accept af supplerende hjælpemidler, og der skal inkluderes 20 patienter.

Kontakt

Kontaktperson

Kuno Kudajewski

Projektleder

Tlf.:

51 42 67 20