TILBAGE

Fælles retningslinjer skal sikre dækning med bredbånd i hele Nordjylland

30. juni 2016
De nordjyske kommuner og Region Nordjylland indfører fælles retningslinjer for opstilling af mobilmaster og nedlægning af bredbåndskabler. Initiativet skal gøre det mere attraktivt for tele- og energibranchen at investere i bedre mobil- og bredbåndsdækning til gavn for virksomheder og borgere i hele Nordjylland.

Kontakt

Projektleder

Thomas Kampmann

Specialkonsulent

Telefon

22 56 84 51
Forfatter

Klaus Munkhøj Nielsen

Specialkonsulent

Telefon

97 64 84 20