Vækstforum Nordjylland

Vækstforum var et forum for regional erhvervsudvikling, som fungerede fra 2007 til 2018. Her samarbejdede erhvervsliv, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og offentlige myndigheder om øget vækst i Nordjylland.

Som en konsekvens af en national reform af erhvervsfremmeområdet nedlægges landets 6 regionale vækstfora per 31. december 2018. Fremadrettet bliver arbejdet med erhvervsudvikling forankret hos staten i Erhvervsstyrelsen.Som en konsekvens af en national reform af erhvervsfremmeområdet nedlægges landets 6 regionale vækstfora per 31. december 2018. Fremadrettet bliver arbejdet med erhvervsudvikling og investering af midler fra bl.a. EU’s Strukturfonde i stedet forankret hos staten i Erhvervsstyrelsen.

Der henvises til Erhvervsstyrelsen på www.erhvervsstyrelsen.dk 

Strategiske investeringer

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS) har fungeret som Regionsrådet og Vækstforums fælles strategi for fremtidens Nordjylland. Strategien lægger den kurs, som man vil følge mod målet om at skabe et stærkt Nordjylland præget af udvikling og vækst. Strategien har stor betydning for områder lige fra uddannelse og kultur til kollekt trafik, miljø og ikke mindst erhvervsudvikling.

Igangsatte initiativer

Siden 2007 har Vækstforum med sine investeringer igangsat og medfinansieret en lang række initiativer, der skaber vækst og balance i Nordjylland. Læs mere om initiativerne og få inspiration og idéer til hvordan du kan bidrage til regionens udvikling.

Vækstforum Nordjylland styrkede den regionale erhvervsudvikling og vækst via midler fra EU's strukturfonde. Læs mere hos Erhvervsstyrelsen.

Læs om analyser, resultater og effektmålinger fra Vækstforum Nordjyllands arbejde med regional erhvervsudvikling og vækst i 2018.

Find Vækstforums logo samt info om design, presse og formidling af initiativer, som har modtaget investering fra Vækstforum.

Hvis du er ansvarlig for et projekt under EU's strukturfonde, kan du desuden finde EU-logoer og tilhørende vejledning.

Debatmøde den 9. maj: Hvordan bidrager EU’s strukturfonde bedst til vækst i Nordjylland?

Den 9. maj 2018 inviterede Vækstforum til debatmøde om EU's strukturfonde og om hvordan vi investerer bedst muligt i erhvervsudvikling og vækst i Nordjylland. Værter for debatmødet var virksomhederne LT Automation og Melvin Robotics, som desuden inviterede alle interesserede til åbent hus og fremvisning af fremtidens sundheds- og velfærdsteknologi.