Jordforureningsstrategi

Strategiplanen for jordforureningsområdet er en langsigtet strategi for arbejdet med kortlægning, undersøgelse og oprensning af jordforurening i Nordjylland.

Jordforurening stammer fra virksomheder og industri, som gennem tiden har brugt mange kemikalier. Den måde stofferne har været håndteret på, er årsagen til, at jorden og grundvandet er forurenet mange steder i dag. Utætte tanke eller ødelagte kloakledninger kan også være skyld i, at olie og kemikalier har forurenet jorden.

Uanset kilden kan forurening af jord og grundvand være til skade for både menneskers sundhed og miljøet. Derfor er kortlægning, undersøgelser og eventuelt oprensning af jordforurening et vigtigt regionalt indsatsområde.

Udgangspunktet for den regionale indsats er "Jordforurening, Strategiplan for Region Nordjylland, 2015", som er en langsigtet strategi for kortlægning, undersøgelse og oprensning af jordforurening i Nordjylland.

Strategiplanen fra 2015 for Jordforureningsområdet kan læses under punktet "Links og filer".