Vision og retning

Strategi 2022

Vores vision er skabe værdi for patienter og borgere. Det gør vi bl.a. gennem ni strategiske fokusområder på det administrative felt. Disse tager afsæt i den retning, Regionsrådet har udstukket og de nationale politiske mål.

Vi arbejder desuden efter et moonshot, som er vores strategiske målsætning på længere sigt: Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsenet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne.

Strategiske fokusområder 2022

 

Strategihjul: Værdi for nordjyske patienter og borgere

Kontakt

Christian Boel
Regionsdirektør
Tlf. 97 64 99 70
Mail: christian.boel@rn.dk

 

 

Rikke Sandorff Nielsen-Man
AC-Fuldmægtig
Regionssekretariatet
Tlf. 24 89 85 20
Mail: rsnm@rn.dk

Sundhed

Respekt for patientens tid

 • Effektive og sammenhængende forløb uden unødig ventetid
 • Hurtig udredning og korte ventetider
 • Overholdelse af kræftpakker
 • Styrket akuttilbud
 • Flere virtuelle besøg

Sammenhæng og nærhed

 • Sundhedstilbud, der er tilpasset de individuelle behov og ressourcer
 • Behandling i nærmiljøet eller i eget hjem
 • Sammenhængende forløb
 • Hensigtsmæssigt patientflow og belægning

På Patientens præmisser

 • Et sundhedsvæsen på patienternes præmisser
 • Inddragelse af patienter og pårørende
 • Patientansvarlig læge
 • Flere digitale løsninger

Sikkerhed og kvalitet for patienten

 • Sikker behandling af høj, professionel kvalitet
 • Tryghed i mødet med det nordjyske sundhedsvæsen
 • Fokus på de nationale lærings- og kvalitetsteams og kliniske kvalitetsdatabaser
 • Forebyggelse af tvang i Psykiatrien
 • Fælles Medicin Kort

Fælles

En arbejdsplads ITOP

 • Arbejdsmiljø og trivsel
 • De rigtige opgaver i de rigtige hænder på det rigtige tidspunkt i de rigtige rammer
 • Dygtige mennesker skal have lyst til at komme ombord i Region Nordjylland og have lyst til at blive – Fokus på rekruttering, onboarding og fastholdelse
 • Mulighed for at gøre en forskel – og for at glædes over den

Regional udvikling

En trafikalt sammenhængende region

 • God fysisk infrastruktur, der skaber mobilitet og balanceret udvikling
 • Grøn kollektiv trafik
 • Optimering af vejnet og det nordjyske hovednet
 • Bæredygtig mobilitet

En ren og grøn region

 • Danmarks grønneste region
 • Klimahandlingsplan(er)
 • Ungdomsuddannelser
 • Kultur

Specialsektor

Den rette indsats og tid til borgeren

 • Effektiv drift med høj kvalitet og rette kompetencer
 • Mere tid til borgeren
 • Den rette indsats for borgeren
 • Det professionelle samarbejde med kommunerne om borgeren

Borgerens trivsel

 • Understøtte og øge borgernes mulighed for at leve sundt
 • Forebyggelse og håndtering af overgreb

Organisatorisk fundament

Nationale mål 2019

Vores strategiske fokusområder tager bl.a. afsæt i de otte nationale mål for sundhedsvæsenet aftalt mellem regeringen, KL og Danske regioner.

 

Læs mere om de nationale mål for sundhedsvæsenet

Værdier i Region Nordjylland

iTOP. Indflydelse. Tillid. Ordentlighed. Professionalisme

Vores vision står på fire værdier, som driver organisationen: Indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme. I kort form: ITOP.

 

Læs mere om vores personalepolitikker

I gode hænder

Som patient, borger, pårørende, samarbejdspartner og ansat kan du forvente at være i gode hænder hos Region Nordjylland.

Læs mere om at være i gode hænder hos os

Region Nordjylland som arbejdsplads

Gør karriere. Gør hver dag vigtig. Gør en forskel

Et godt kollegaskab, faglig sparring, god atmosfære gør det værd at tage på arbejde. Vi lægger vægt på tværfaglighed og teamsamarbejde.

Læs mere om karrieremuligheder i regionen