Vision og retning

Danmarks bedste region - værdi for nordjyske patienter og borgere. Moonshot: 'Alle nordjyder har digital adgang til det nordjyske sundhedsvæsen.

Vores vision er at være Danmarks bedste til at skabe værdi for patienter og borgere. Det gør vi bl.a. gennem syv strategiske fokusområder på det administrative felt. Disse tager afsæt i den retning, Regionsrådet har udstukket og de nationale politiske mål.

Vi arbejder desuden efter et moonshot, som er vores strategiske målsætning på længere sigt: Alle Nordjyder skal have digital adgang til sundhedsvæsenet.

Strategiske fokusområder på det administrative felt (2019)

 

Respekt for patientens tid

Hurtig udredning og korte ventetider

Sammenhæng og nærhed

Det rette sundhedstilbud tilpasset individuelle behov

På patientens præmisser

 Involvering af patienten som en aktiv part i eget forløb

Sikkerhed og kvalitet for patienten

Sikker behandling af høj kvalitet

Tiltrække, udvikle og fastholde

 De rette kompetencer på rette tid og sted

Specialsektoren

Den foretrukne samarbejdspartner og leverandør af specialiserede løsninger.

Regional Udvikling

Dynamo for bæredygtighed og kompetenceudvikling.

Kontakt

Christian Boel
Regionsdirektør
Tlf. 97 64 99 70
Mail: christian.boel@rn.dk

 

 

Birgitte Søltoft Henriksen
Chefkonsulent
Regionssekretariatet
Tlf. 41 18 04 65
Mail: bisp@rn.dk

Organisatorisk fundament

Nationale mål 2019

Vores strategiske fokusområder tager bl.a. afsæt i de otte nationale mål for sundhedsvæsenet aftalt mellem regeringen, KL og Danske regioner.

 

Læs mere om de nationale mål for sundhedsvæsenet

Værdier i Region Nordjylland

iTOP. Indflydelse. Tillid. Ordentlighed. Professionalisme

Vores vision står på fire værdier, som driver organisationen: Indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme. I kort form: ITOP.

 

Læs mere om vores personalepolitikker

I gode hænder

Som patient, borger, pårørende, samarbejdspartner og ansat kan du forvente at være i gode hænder hos Region Nordjylland.

Læs mere om at være i gode hænder hos os

Region Nordjylland som arbejdsplads

Gør karriere. Gør hver dag vigtig. Gør en forskel

Et godt kollegaskab, faglig sparring, god atmosfære gør det værd at tage på arbejde. Vi lægger vægt på tværfaglighed og teamsamarbejde.

Læs mere om karrieremuligheder i regionen