Vision og retning

Strategien samlet i grafisk illustration

Vores vision er skabe værdi for patienter og borgere. Det gør vi bl.a. gennem ni strategiske fokusområder på det administrative felt. Disse tager afsæt i den retning, Regionsrådet har udstukket og de nationale politiske mål.

Vi arbejder desuden efter et moonshot, som er vores strategiske målsætning på længere sigt: Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsenet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne.

Strategiske fokusområder 2023

 

Strategihjul med grafisk illustration af strategi 2023

Kontakt

Konstitueret Regionsdirektør Anne Bukh

Sundhed

Respekt for patientens tid

 • Effektive og sammenhængende forløb uden unødig ventetid. 
 • Hurtig udredning, korte ventetider og overholdelse af kræftpakker
 • Hurtige responstider for ambulancetjenesten
 • Digital adgang til sundhedsvæsenet.
 • Styrket akuttilbud
Sammenhæng og nærhed
 • Nære og sammenhængende sundhedstilbud
 • Behandling i nærmiljøet og i eget hjem
 • Udvidet lægefagligt behandlingsansvar ved udskrivning
 • Medicinen tæt på borgerne - medicinbokse
 • Hensigtsmæssigt patientflow og belægning
   

På Patientens præmisser

 • Patienter og pårørende oplever, at de bliver set, hørt og inddraget
 • Et sundhedsvæsen, der er tilpasset den enkelte
 • Patientansvarlig læge
 • Digitale løsninger til mere inddragelse

Sikkerhed og kvalitet for patienten

 • Patienterne oplever sikker behandling af høj, professionel kvalitet
 • Læring og udvikling gennem nationale lærings- og kvalitetsteams og kliniske databaser
 • Prioritering ved hjælp af Vælg Klogt og Behandlingsrådet
 • Forebyggelse af tvang
 • Ajourførte fælles medicinkort

Fælles

En arbejdsplads ITOP

 • Godt arbejdsmiljø og styrket trivsel 
 • Fastholdelse, rekruttering og opgaver i fællesskab
 • Effektiv arbejdstilrettelæggelse
 • Patientnær ledelse

Regional udvikling

En trafikalt sammenhængende region

 • God fysisk infrastruktur og effektiv kollektiv trafik
 • Elektrificering af jernbanen og eldrevet bilflåde
 • Etablering af dobbelt- eller krydsningsspor
 • Kapacitetsforbedringer i sygehus-flextrafikken til gavn for patienterne

En ren og grøn region

 • Danmarks grønneste region
 • Nordjyderne oplever, at de bor i en region, der tager klima og miljø alvorligt.
 • Lokale klimahandlingsplaner, bæredygtige transportløsninger og fossilfri energiforsyning
 • Beskyttelse af vandløb, søer og kystvande samt undervisning i bæredygtighed på vores uddannelser.

Specialsektor

Rette indsats og kvalitet

 • Specialiserede og virksomme forløb og understøttelse i muligheden for et sundt liv.

Attraktiv arbejdsplads med borgernær ledelse

 • Borgernær ledelse
 • Rekruttering
 • Fastholdelse

Organisatorisk fundament

Nationale mål for sundhedsvæsenet

Vores strategiske fokusområder tager bl.a. afsæt i de otte nationale mål for sundhedsvæsenet aftalt mellem regeringen, KL og Danske regioner.

 

Læs mere om de nationale mål for sundhedsvæsenet

Værdier i Region Nordjylland

iTOP. Indflydelse. Tillid. Ordentlighed. Professionalisme

Vores vision står på fire værdier, som driver organisationen: Indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme. I kort form: ITOP.

 

Læs mere om vores personalepolitikker

I gode hænder

Som patient, borger, pårørende, samarbejdspartner og ansat kan du forvente at være i gode hænder hos Region Nordjylland.

Læs mere om at være i gode hænder hos os

Region Nordjylland som arbejdsplads

Gør karriere. Gør hver dag vigtig. Gør en forskel

Et godt kollegaskab, faglig sparring, god atmosfære gør det værd at tage på arbejde. Vi lægger vægt på tværfaglighed og teamsamarbejde.

Læs mere om karrieremuligheder i regionen