Området for Voksne med Udviklingshandicap - Sødisbakke

Aktivitets- og Samværstilbud for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Læs mere om tilbuddet

Botilbud efter § 107 og 108 for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Læs mere om tilbuddet

Botilbud efter § 107 og 108 for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, som har en dom, eller risiko for at begå kriminalitet.

Læs mere om tilbuddet

Botilbud efter § 107 og 108 for borgere med komplekse udviklingsforstyrrelser.

Læs mere om tilbuddet

Tilbuddet er et botilbud efter almenboligloven for personer med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Læs mere om tilbuddet

Botilbud efter § 107 og 108. Tilbuddet er målrettet borgere med udviklingshæmning, som samtidig er kendetegnet ved at have yderligere problemstillinger, f.eks. massiv problemskabende og/eller udadreagerende adfærd, opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser.

Læs mere om tilbuddet

Områdets servicefunktioner består af Administration, Køkken, Vaskeri/Rengøring og Teknisk afdeling.

Læs mere om områdets servicefunktioner

Tilbuddet er en tværgående funktion og har til opgave at understøtte og udvikle specialisering og specialpædagogiske indsatser, særligt på områdets bo- og dagtilbud, men også i andre sammenhænge, hvor området leverer specialiserede ydelser. Tilbuddets opgave er desuden at betjene de kommuner, der bestiller området som leverandør på en specialiseret indsats til en konkret borger.

Læs mere om Udvikling og Kommunalt samarbejde

Information til kommuner

Region Nordjylland har indgået samarbejdsaftaler med en række kommuner:

Aarhus Kommune

Mariagerfjord Kommune

Randers Kommune

Akutberedskab

Region Nordjylland har opbygget et akutberedskab, som skal sikre, at der kan ske en hurtig visitering i sager af akut karakter. 

Der er et beredskab for samtlige målgrupper, som er opbygget omkring de tilbud, der er nævnt i rammeaftalen.

Kontaktpersoner i Specialsektorens administration

Socialfaglig konsulent

Pia Toft
29 45 37 54
pia.toft@rn.dk

Socialfaglig konsulent

Karen Kokholm
91 17 77 79
karen.kokholm@rn.dk

Økonomikonsulent

Morten Amdisen
23 90 90 32
moam@rn.dk

Projekt- og planlægningskonsulent

Mette Lundvig Dissing
21 12 39 95
mdis@rn.dk

Voksne med udviklingshæmning

Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke

Tilbuddene på Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke leverer bo- og aktivitetstilbud til voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Områdechef Jesper Cetnie Rasmussen, jesper.r@rn.dk

Kontakt

Området for Voksne med Udviklingshæmning - Sødisbakke
Tlf. 97 64 57 00
Mail: sodisbakke@rn.dk

For at visitere til Region Nordjyllands sociale tilbud og specialundervisningstilbud, skal du anvende Specialsektorens matchningsskemaer.