Området for Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere

 

Rehabilitering og socialt udsatte

Områdechef Iben Hostrup Andersen, tlf. 21 32 70 65, iha@rn.dk

Området for Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere

Tilbuddene på området leverer ydelser til:

  • mennesker med medfødt eller erhvervet hjerneskade
  • traumatiserede flygtninge
  • socialt udsatte borgere
  • unge med behov for ophold på en sikret institution

Kontakt

Området for Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere
Tlf. 21 32 70 65
Mail: iha@rn.dk

For at visitere til Region Nordjyllands sociale tilbud og specialundervisningstilbud, skal du anvende Specialsektorens matchningsskemaer.

Den Sikrede Institution Kompasset

Sikret døgninstitution for børn og unge, der har begået kriminelle handlinger, eller af anden årsag skal have ophold i en sikret institution

Læs mere om institutionen

Forsorgshjemmet Aas 
Midlertidigt ophold efter § 110 til borgere, som er socialt udsatte og ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

Læs mere om tilbuddet

Østerskoven

Døgnbaseret rehabiliteringstilbud efter § 67 og 107 for borgere med moderat, svær til meget svær hjerneskade.

Læs mere om tilbuddet

Rehaliteringscenter for Flygtninge 

Specialiseret, tværfaglig og helhedsorienteret behandling til traumatiserede flygtninge med alvorlige psykosociale og helbredsmæssige problemer som følge af krigsoplevelser.

 

Læs mere om tilbuddet

Information til kommuner

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har indgået en særlig aftale om et forstærket samarbejde om nogle af de mest specialiserede social- og specialundervisningstilbud i Nordjylland.

Region Nordjylland har indgået samarbejdsaftaler med en række kommuner:

Aarhus Kommune

Mariagerfjord Kommune

Randers Kommune

Akutberedskab

Region Nordjylland har opbygget et akutberedskab, som skal sikre, at der kan ske en hurtig visitering i sager af akut karakter. 

Der er et beredskab for samtlige målgrupper, som er opbygget omkring de tilbud, der er nævnt i rammeaftalen.

Kontaktpersoner i Specialsektorens administration

Socialfaglig konsulent

Lotte Hyttel
25 45 81 90
l.hyttel@rn.dk

Socialfaglig konsulent

Rikke Jæger Pedersen
91 17 77 76
rjp@rn.dk

Økonomikonsulent

Morten Amdisen
23 90 90 32
moam@rn.dk

Projekt- og planlægningskonsulent

Christian Kræmer Andersen
20 37 46 95
c.kraemer@rn.dk