Området for Kommunikation og Specialpædagogik

 

Kommunikation og Specialpædagogik

Områdechef Lars Ejsing Søbye, tlf. 97 64 72 10, laejs@rn.dk

 

Kommunikation og Specialpædagogik

Tilbuddene på Området for Kommunikation og Specialpædagogik leverer ydelser til:

 • børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed eller høretab
 • voksne med høreproblemer, børn og voksne med synsproblemer samt børn og voksne med behov for støtte til kommunikation
 • børn og unge med betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau

Kontakt

Området for Kommunikation og Specialpædagogik
Tlf. 97 64 72 00
Mail: kommunikation-specialpaedagogik@rn.dk

Matchning/henvisning

For at visitere til Region Nordjyllands sociale tilbud og specialundervisningstilbud, skal du anvende Specialsektorens matchningsskemaer.

Aktivitets- og Botilbud - CDH 

 • Landsdækkende aktivitets-, bo- og aflastningstilbud til børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab.
 • Kurser og efteruddannelse for professionelle og pårørende.

Læs mere om tilbuddet

 
 • Lands- og landsdelsdækkende undervisning og behandling til børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab
 • Landsdækkende materialeudvikling og –produktion målrettet områderne høretab, døvblindhed og tegn til tale, VISO/KaS
 • Kurser og efteruddannelse for professionelle og pårørende

 Læs mere om tilbuddet

Institut for Syn og Hørelse

 • Regionsdækkende rådgivning om syn, hørelse og alternativ kommunikation
 • Landsdækkende VISO-rådgivning til børn og voksne med døvblindhed
 • Landsdækkende VISO-rådgivning vedrørende børn og unge med høretab
 • Kurser i alkohol, narko og trafik (generhvervelse af kørekort)

Læs mere om tilbuddet

Specialbørnehjemmene 
 • Regionsdækkende døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne
 • Eksterne ydelser, som har til formål at understøtte en god udvikling i familier og plejefamilier til børn og unge med handicap

 Læs mere om tilbuddet

Information til kommuner

Nordjysk Socialaftale

De 11 kommuner i Nordjylland har ansvaret for koordineringen af Nordjysk Socialaftale på social- og specialundervisningsområdet.

Aftalen indgås for to år ad gangen mellem kommunalbestyrelserne i de 11 nordjyske kommuner og Regionsrådet i Region Nordjylland.

Forstærket samarbejde om specialiserede tilbud

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har indgået en særlig aftale om et forstærket samarbejde om nogle af de mest specialiserede social- og specialundervisningstilbud i Nordjylland.

Akutberedskab

Region Nordjylland har opbygget et akutberedskab, som skal sikre, at der kan ske en hurtig visitering i sager af akut karakter. 

Der er et beredskab for samtlige målgrupper, som er opbygget omkring de tilbud, der er nævnt i rammeaftalen.

Kontaktpersoner i Specialsektorens administration

Socialfaglig konsulent

Karen Kokholm
91 17 77 79
karen.kokholm@rn.dk

Socialfaglig konsulent

Rikke Jæger Pedersen
91 17 77 76
rjp@rn.dk

Økonomikonsulent

Stefan Gøtke
29 79 40 56
s.goetke@rn.dk

Planlægger

Jens Teisen
61 14 56 35
jete@rn.dk