VideoSamtale app - leveringsbetingelser

Ved at downloade eller gøre brug af denne app til din smartphone eller tablet (device) har du accepteret disse leveringsbetingelser.

 

Appen er udviklet af:

Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, Cvr. nr. 29190941.

Denne app har til formål at afholde videosamtaler mellem patienter i eget hjem og et hospitalsafsnit eller ambulatorium, og dermed spare patienten for transport.

 

Rettigheder

Region Nordjylland stiller appen til rådighed for dig som bruger.

Du opnår alene en brugsret til appen. Brugsretten er begrænset til din private, og ikke-kommercielle brug. Din brugsret omfatter ikke retten til eksemplarfremstilling, herunder oversættelser, bearbejdning, rettelser, kopiering eller distribuering af appen. Dit download af appen giver dig således ikke nogen form for licens til Region Nordjyllands immaterielle rettigheder.

 

Region Nordjyllands ansvar

App’en kan frit downloades og anvendes i forbindelse med, at du aftaler en videosamtale med et hospitalsafsnit eller ambulatorium. Vær dog opmærksom på, at din behandling fastsættes af dine sundhedsfaglige kontaktpersoner, også når du deltager i en samtale via appen VideoSamtale.

Region Nordjylland har således ikke noget ansvar for skader, du som bruger måtte rammes af i din brug af appen. Desuden er Region Nordjylland ikke ansvarlig for nogen form for tab af økonomisk eller ikke-økonomisk karakter, som du måtte have i forbindelse med download eller brug af appen, eller ved at appen måtte være eller blive utilgængelig på dine devices.

 

Sådan fungerer appen

VideoSamtale appen bruges til af holde en videokonsultation mellem dig og et hospitalsafsnit eller ambulatorium. Du kan kun bruge appen, hvis du har en planlagt aftale.

Når du installerer VideoSamtale, skal du give tilladelse til, at appen må bruge mikrofon og kamera på telefonen. Det er de funktioner, der skal bruges for, at du og sundhedspersonalet kan se og høre hinanden ved videosamtalen.

Hvis du ikke kan se din aftale, den aktuelle dag, skal du kontakte hospitalsafsnittet eller ambulatoriet. Du finder afsnittets kontaktoplysninger i dit indkaldelsesbrev.

Har du tekniske problemer, kan du finde hjælp på www.rn.dk/videosamtale. Du kan også kontakte Region Nordjyllands IT-support på tlf. 9764 8450.

 

Behandler appen personoplysninger?

En personoplysning er enhver form for oplysning, som direkte eller indirekte kan fortælle noget om en person. Det kan fx være navn, cpr.nr., fysiske eller psykiske helbredsoplysninger, oplysninger om sygdomme, billeder m.fl.

At behandle personoplysninger kan dække over mange forskellige aktiviteter. Det kan fx betyde, at personoplysninger indsamles, organiseres, opbevares, ændres, samkøres eller deles.

I appen VideoSamtale behandler vi oplysninger om dit navn, CPR-nummer, ip-adresse samt en log over din brug af løsningen, samt information om, hvilket hospitalsafsnit eller ambulatorie du er henvist til.

 

Opdatering af appen

Region Nordjylland kan gøre opdateringer til appen tilgængelig. Opdateringerne kan omhandle ethvert teknisk eller indholdsmæssigt element i appen. Du anbefales til enhver tid at holde appen opdateret. Det gør du ved at downloade den til enhver tid seneste opdatering. Hvis du ikke holder appen opdateret, kan dette betyde manglende eller begrænset funktionalitet eller tilgængelighed i appen.

Region Nordjylland kan til enhver tid ophøre med at stille appen til rådighed. Dette kan ske uden særskilt varsel over for dig. Et ophør vil betyde, at du er forpligtet til at ophøre med at bruge appen samt slette denne fra dine devices.

 

Øvrige vilkår

Disse leveringsbetingelser kan ændres af Region Nordjylland på ethvert tidspunkt. De til enhver tid gældende leveringsbetingelser er til rådighed i App Store.
Hvis du har spørgsmål til disse leveringsbetingelser, er du velkommen til at rette henvendelse til
it.support@rn.dk

 

Privatlivspolitik

Fordi Region Nordjylland behandler personoplysninger om dig, har du ret til en særlig information. Denne information skal hjælpe dig til at forstå, hvilke personoplysninger der behandles, hvad der er formålet mm.

Hvis du ikke ønsker, at der behandles personoplysninger om dig, skal du ikke bruge app’en.

Tilgængelighedserklæring for VideoSamtale app