One-Stop-Shop for hospitalsinnovation

One-Stop-Shop er et center for samarbejde med erhvervslivet om udviklingsaktiviteter på sygehusene i Region Nordjylland.

For at sikre en god behandling på hospitalerne, samarbejder Region Nordjylland aktivt med en række aktører om udvikling af udstyr, systemer og processer. Herunder er der lang erfaring med samarbejde med virksomheder på sygehusene - hvilket er med til at sikre god fremtidig behandling, og er samtidig med til at udvikle det nordjyske erhvervsliv.

For at fremme samarbejdet med virksomheder om ny teknologi og offentlig-privat innovation har Region Nordjylland oprettet en One-stop-shop for hospitalsinnovation.

Erhvervslivet opfordres til at kontakte One-Stop-Shop med:

  • Idéer til nye produkter eller services, som I gerne vil udvikle i samarbejde med sygehusene
  • Produkter og systemer, som I gerne vil videreudvikle og teste i samarbejde med sygehusene
  • Idéer til udviklingsprojekter, hvor I mangler en kompetent samarbejdspartner inden for sygehusområdet.

Herefter finder vi de rette folk på sygehusene og understøtter en dialog om samarbejde og udviklingsprojekter.

One-Stop-Shop er en del af Region Nordjyllands innovationssystem og er integreret med både Forskningens Hus, Idéklinikken og Trial Nation.

Sådan foregår kontakten med One-Stop-Shop

1. Henvendelse

Henvendelse

Du og din virksomhed henvender jer til One-Stop-Shop, og vi holder et indledende møde.

2. Screening

Screening

One-Stop-Shop vurderer, om vi er de rette til at facilitere jeres projekt.

3. Matchmaking

Matchmaking

Du og din virksomhed, One-Stop-Shop og mulige offentlige partnere mødes for at drøfte mulighederne for at igangsætte et projekt, der skaber værdi for alle parter.

4. One-Stop-Shop projekt

One-Stop-Shop projekt

Du og din virksomhed, One-Stop-Shop og øvrig(e) partner(e) arbejder tæt sammen for at gennemføre projektet. Vi hjælper hinanden med eventurelle formaliteter, så fokus kan være på eksekvering.