Introduktionsreservelæge i Patologisk anatomi og cytologi, Aalborg Universitetshospital

En introduktionsreservelægestilling (8001-24-65-i-01) er ledig i perioden 1. september 2024 til 31. august 2025 eller efter nærmere aftale. 
 
I stillingen vil du få mulighed for at arbejde i et spændende speciale, som varetager alle former for kræftdiagnostik og er samarbejdspartner med mange kliniske afdelinger, speciallæger og almen praksis.
 
Du får lejlighed til at afprøve dine evner i et speciale, som byder på en afvekslende hverdag med arbejde i laboratoriet og med mikroskopi af patientprøver.
Du vil blive oplært i den håndværksmæssige håndtering af operationspræparater i laboratoriet, frysesnitsundersøgelse samt blive introduceret til hospitalsobduktioner.
Desuden vil du blive oplært i at mikroskopere vævssnit i lysmikroskopet, hvorefter du, i samarbejde med en speciallæge, vil udforme en patologibesvarelse.
 
Molekylærpatologiske analyser udgør en stigende del af diagnostikken, som du bliver introduceret for. Patologiafdelingen i Aalborg arbejder med digital billedanalyse i udvalgte funktioner.
 
Afdelingen er som laboratoriespeciale akkrediteret og vi prioriterer den diagnostiske kvalitet højt. Uddannelse af kommende speciallæger i patologi er ligeledes en prioriteret opgave i hverdagen i form af skemalagt, daglig supervision. 
 
Vi tilbyder 
  • en velstruktureret uddannelse i et trygt læringsmiljø.
  • et godt socialt fællesskab med ca. 8-10 andre uddannelseslæger. 
  • mulighed for at lave en kasuistik / publikation under introduktionsuddannelsen.
  • en vagtfri stilling. 

Vi forventer 
 
  • at du har gode samarbejdsevner og kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt. 
  • at du er indstillet på at arbejde tålmodigt med visuel mønstergenkendelse og diagnostisk tænkning baseret på mesterlæreprincippet og teoretisk selvstudium. 
  • at du er nysgerrig, engageret og videbegærlig i supervisionssituationer. 
  • at du er mødestabil og tager ansvar for progression af egen læring. 
  
Målbeskrivelsen for specialet kan ses på www.danskpatologi.org 
og uddannelsesprogrammet for forløbet på https://www.videreuddannelsen-nord.dk/introduktionsuddannelse/specialer/Patologisk-anatomi-og-cytologi/ 
 
Patologiafdelingen i Aalborg har p.t. godt 100 medarbejdere. Heraf er ca. 30 speciallæger. Vores tætteste samarbejdspartnere er bioanalytikere. Af andre faggrupper vil du møde molekylærbiologer, sekretærer, depotassistenter og kapelassistenter.

Afdelingen er organiseret i 9 teams, som varetager patoanatomisk diagnostik indenfor hver sit organområde. I løbet af din introduktionsstilling, vil du typisk arbejde i 3 forskellige teams.
 
Oplysninger om afdelingen og Aalborg Universitetshospital kan ses på 
www.aalborguh.rn.dk/Afsnit-og-ambulatorier/Patologisk-Institut og www.aalborguh.rn.dk
 
Hvis du er interesseret i stillingen, og gerne vil høre mere, så ring eller mail til Sonja Höhle Hjulskov, uddannelsesansvarlig overlæge, MLP, (97665270; s.hoehle@rn.dk). Alternativt kan Jette Christensen, chefbioanalytiker kontaktes (97665266; jech@rn.dk).
   
I ansættelsesprocessen vil der blive indhentet referencer efter skriftligt samtykke fra dig som ansøger. 
 
Ansøgningsfrist 23.6.2024. Ansættelsessamtaler afholdes efter aftale, forventeligt i slutningen af uge 26. 
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt