Vagtplanlægger og administrativ medarbejder til AMK-vagtcentralen

Vil du være den nye vagtplanlægger i AMK-vagtcentralen?
Da vores nuværende vagtplanlægger har valgt at søge nye udfordringer, har vi en ledig stilling som vagtplanlægger for de sundhedsfaglige visitatorer på AMK-vagtcentralen. De fleste sundhedsfaglige visitatorer er sygeplejersker. De sundhedsfaglige visitatorer modtager bl.a. 112 opkald.

Dine opgaver
Vagtplanlægningen er den primære opgave, men der skal også løses andre administrative opgaver.

Vagtplanlægning:
 • Daglig kontakt med personalet om vagtplanerne
 • Arbejde med vagtplansystemet Optima
 • Samarbejde med lønkonsulenter
 • Indarbejde uddannelse, ferie og andet fravær i vagtplanerne
 • Vejledning i overenskomstforhold og arbejdstidsregler
 • Sikre sig at der er det nødvendige antal sundhedsfaglige visitatorer på arbejde døgnet rund året rundt
Om os
Du bliver en del af AMK-vagtcentralen under Den Præhospitale Virksomhed. Vi arbejder ud fra kerneværdierne: Kvalitet, ordentlighed og professionalisme.
Vores mål er at redde liv, yde omsorg og skabe tryghed samt at afkorte det samlede
sygdomsforløb og forbedre helbredsudsigterne for patienterne.
Vi skaber effektive og sammenhængende patientforløb uden unødig ventetid for
borgere og patienter.
Borgerne kan forvente professionel sundhedsfaglig bistand og et præhospital tilbud
tilpasset den konkrete situation.
Der er mange samarbejdspartnere, som f.eks. regionens hospitaler, 112-
alarmcentralen, Nordjyllands Beredskab, Politiet, Den Landsdækkende
Akutlægehelikopterordning, Forsvaret, Lægevagten, Kommuner og øvrige regioner.

Din baggrund
Det vil være en fordel at kunne sige ja til nogle af disse punkter:
 • Erfaring med vagtplanlægning
 • Erfaring med Optima
 • Erfaring i at arbejde med overenskomster og arbejdstidsregler
 • Erfaring med lønarbejde
 • Erfaring fra en beredskabsorganisation eller en anden driftsorganisation, der arbejder 24/7
 • Erfaring fra sundhedsvæsnet

Din person
Du skal kunne arbejde systematisk, og kunne levere en ajourført vagtplan hver dag.
Du skal kunne bevare roen og det systematiske arbejde, også når det bliver svært at
finde løsninger.
Du skal være tillidsvækkende og lyttende, du skal kunne udarbejde vagtplaner som
tager hensyn til både driftens behov og medarbejdernes ønsker.

Det praktiske
Den Præhospitale Virksomhed ligger sammen med Nordjyllands Beredskab, Aalborg
Kommunes Hjemmesygepleje og Falcks Brandvagtcentral i det vi kalder den Fælles
Vagtcentral, som er beliggende på Hjulmagervej i Aalborg.

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst med HK.
Ansøgningsfrist: 25. juni 2024 kl. 08:00.
Vi holder ansættelsessamtaler: 27. juni 2024.
Vi indhenter reference fra nuværende arbejdsgiver på den personer, vi ønsker at
ansætte. Det sker efter aftale med ansøgeren.
Du kan læse mere om Den Præhospitale Virksomhed på: https://dpv.rn.dk
Du kan også følge os på Facebook: https://facebook.com/dpvnordjylland

Spørgsmål kan rettes til:
AMK-vagtcentralchef Jan Lindberg på telefon 40 59 74 41 (fra den 17. juni) eller Sundhedsfaglig leder Lone Frantsen 25 81 45 27

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt