OBS ny chance: Yngre læge til eftertragtet introduktionsstilling i Akutmedicin, Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Introduktionsstilling i Akutmedicin

Søg en stilling hos os – vi sætter pris på god uddannelse!
 
Vi garanterer
 • en varieret hverdag
 • du får set patienter med sygdomsproblematikker udgående fra samtlige organsystemer
 • du får udvidet dine lægelige kompetencer og prøvet kræfter med den uafklarede patient i Akutafdelingen, udredning og akutbehandling. Du lærer at prioritere og at henvise patienten til det mest egnet forløb, om det nu er indlæggelse eller ambulant behandling 
Hvad kan du forvente?
Vi tilbyder en unik chance for at bygge bro imellem dine erfaringer fra det akutte område i basisuddannelsen til din videre karriere. Vi tilbyder dig et arbejde, der vil give dig kendskab til og erfaring med den akutte del af næsten alle intern medicinske specialer, organkirurgi og en stor gruppe af patienter med sygdom fra alle andre kapitler i lægehåndbogen. Det vil ruste dig til at kunne træffe et velovervejet specialevalg og være et godt afsæt til fremtidige specialespecifikke stillinger. Uanset om fremtiden for dig er et akutmedicinsk, medicinsk, kirurgisk eller paraklinisk speciale, vil en introduktionsstilling hos os give ekstra plus ved kommende ansættelsessamtaler.

Der er morgenundervisning alle ugens hverdage og supervisionsmulighederne er lige ved hånden, da der i alle afsnit dagligt er mindst en speciallæge til stede. Akutafdelingen har fået flest nomineringer til ”årets underviser” på Regionshospitalet, og ”årets underviser” er ansat på Akutafdelingen.

 
Der er mange fordele ved at vælge en introduktionsstilling i Hjørring:
 • Du introduceres lige så stille til opgaver som supervision af yngre kollegaer, styring af patientflow og behandling af de dårligste patienter. Du starter som ”forvagt plus”, det betyder konkret, at du introduceres til ovenstående funktioner i dagtid, mens du i de første måneder deltager i vagtarbejde i en forvagtslignende funktion. Det giver mulighed for lige så stille komme ind i den superviserende funktion om natten.
   
 • Som introduktionslæge får du mulighed for at deltage i følgende kurser:
  • Emergency medicine core competences EMCC
  • simulatorinstruktørskursus
           Afdelingen betaler kursusafgiften og giver fri med løn til det!
 • Når du har fundet ud af, hvor skønt det er i Nordjylland, så vil du formentlig gerne blive heroppe også efter du er færdig med introduktionsstillingen. Det ville i hvert fald største delen af vores tidligere introlæger.
 • Kommer du fra en klinisk basislægestilling og tager din første introduktionsstilling i Region Nordjylland ydes der et pensionsgivende tillæg efter henholdsvis 3 og 9 måneders ansættelse på 18.000 kr. (31/3-00 niveau).
  
Hvad vil funktionen gå ud på?
Hverdagen vil typisk starte efter morgenundervisningen med gennemgang af de patienter, der forblev i afdelingen efter den første vurdering, man kunne også kalde det gennemgang eller revurdering af behandlingsplanen. Herefter vil du deltage i modtagelse og behandling af de mest syge patienter i Akutmodtagelsen på (næsten) lige fod med afdelingens speciallæger. Derudover forventes du efter en introduktionsperiode at deltage i de akutte kald, at konferere patienter med forvagterne og reevaluere/gennemgå nye patienter.

I vagten vil du i de første måneder varetage en forvagtslignende funktion, og derefter rykke op til primært være ”supervisor” i Akutmodtagelsen, hvor du forventes at supervisere forvagterne og koordinere samarbejde med andre afdelinger.

Vil du aldrig optage primærjournal? Jo, for det er en kerneopgave i enhver Akutmodtagelse, og det er en opgave alle læger (inklusive speciallæger) skal være fælles om. Men vi stræber efter at fordele arbejde efter kompetencer og læringsmål. Og det vil for dit velkommen betyde, at du skal lære og udvikle dig i at modtage de mere syge patienter (”rød” og ”orange”) og i at supervisere og støtte dine mindre erfarne kollegaer.

Hvornår?
Stillingerne er ledige til besættelse i efteråret 2024. Om det er fra 1. september, 1. oktober, 1. november eller et skævt tidspunkt aftales under ansættelsesprocessen. Ansættelse sker som udgangspunkt på fuld tid (det er vores ønske, men måske kunne du tænke dig noget andet, måske i forbindelse med forskning?).

Ansættelsessamtaler aftales efter ansættelsesfristens udløb.

Kom og hør nærmere
Har ovenstående fanget din interesse så tøv ikke med at kontakte en af os - vi står gerne til rådighed for spørgsmål eller eventuelt besøg. Kontakt gerne ledende overlæge Maika Shakar på tlf. 97 64 28 57, mail m.stoel@rn.dk eller cheflæge Marc Ludwig på tlf. 97 64 21 62, mail marc.ludwig@rn.dk.
 

Fakta

Kontakt