Autoriseret psykolog med klinisk erfaring søges til fuldtidsstilling ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Autoriseret psykolog med klinisk erfaring søges til fuldtidsstilling ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

En fuldtidsstilling som autoriseret psykolog ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse snarest muligt.

På Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling foretager vi kliniske patientudredninger, undersøgelser af grupper af medarbejdere på virksomheder, forskning og udvikling samt undervisning, formidling og rådgivning inden for det arbejdsmedicinske område.

Afdelingens hovedformål er årsags- og risikovurderinger samt rådgivning mhp. forebyggelse. Vi tilbyder ikke terapi eller forløb, der har sygdoms- eller symptombehandling som formål.

Vi er aktuelt tre fastansatte psykologer og fire fastansatte læger på afdelingen, to sekretærer, foruden vikarer og studerende.

Afdelingens hovedformål er forebyggelse. Udadtil er afdelingen præget af mange forskellige samarbejdsrelationer med f.eks. praktiserende læger, fagforeninger, virksomheder, og kommuner. Indadtil er arbejdsformen præget af tværfagligt samarbejde mellem læger, psykologer, socialrådgiver og lægesekretærer samt diverse forsknings- og udviklingsprojekter. I arbejdet indgår virksomhedsbesøg, rundbordskonferencer mv.

Psykologen indgår i samarbejdet med de øvrige psykologer samt i det tværfaglige samarbejde. Psykologens arbejde er udredning, diagnosticering og rådgivning.

Dine arbejdsopgaver vil være:
  • Kliniske undersøgelser med henblik på vurdering af årsager til psykiske lidelser, herunder især kortlægning af psykisk belastende arbejdsforhold.
  • Vurdering af individuel disposition og sårbarhed, vurdering af psykisk og somatisk comorbiditet og erhvervsrådgivning ud fra sådanne faktorer.
  • Udredning i forhold til WHO ICD-10 klassifikation og diagnostiske kriterier.
  • Rådgivning med henblik på vurdering af muligheder for arbejdsfastholdelse, skånehensyn, udfærdigelse af planer for tilbagevenden til arbejde eller om jobskifte.
  • Forestå undervisning og rådgivning både internt og eksternt.
  • Samarbejde med praktiserende læger, fagforeninger, virksomheder, kommuner o.a hvor det vurderes gavnligt for patientens situation.
  • Fagsupervision af afdelingens øvrige psykologer.

Til stillingen ønskes en autoriseret psykolog, som har stor klinisk erfaring, herunder erfaring med det arbejdspsykologiske område, klinisk praksis eller psykiatri – særligt i relation til autisme og ADHD. Erfaring med hospitalsverdenen, herunder diagnostik, psykologisk testning, journalskrivning foretrækkes. Desuden forventes gode evner til tværfagligt samarbejde og interesse for at forestå supervision af psykologer samt at udvikle sine evner indenfor det arbejdspsykologiske område.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst samt med mulighed for at forhandle i forhold til kvalifikationer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Jakob Bønløkke, tlf. 97 66 41 00. Se i øvrigt Arbejds- og miljømedicinsk Afdelings hjemmeside, som tilgås via www.aalborguh.rn.dk 

Ansøgningsfrist d. 23. juni 2024 kl. 24. Der kan forventes svar senest 26. juni og tilbud om jobsamtale senest 28. juni 2024.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt