Stillingsopslag – PA (personlig assistent til forskningsenhed)

Drømmer du om at bruge din faglighed og erfaring til at arbejde tværfagligt og forebyggende til gavn for familier, hvor en forælder lever med psykisk sygdom, så er du måske den medarbejder, vi søger.

Psykiatrien i Region Nordjylland søger pr. 1. august 2024 eller snarest herefter en PA (personlig assistent) til et nyopstartet forskningsprojekt, VIA Family 2.0.

Projektet VIA Family 2.0.

VIA Family 2.0 er et forskningsprojekt, der skal undersøge effekten af indsats til familier, hvor en eller flere af forældrene har psykisk sygdom. Indsatsen udføres af et tværfagligt team (VIA Family teamet), der tilsammen har kompetencer til at imødegå familiernes mangeartede behov og samtidig tilbyde forebyggelse og støtte til børnene i familien samt deres forældre. VIA Family 2.0 er et lodtrækningsforsøg, hvor de inkluderede familier tilfældigt fordeles til enten VIA Family 2.0 indsatsen eller regionens nuværende tilbud. Tildeles familien VIA Family indsatsen, får familien tilknyttet en fast kontaktperson samt en grundpakke med familiesamtaler og psykoedukation. Alle elementer tilbydes altid på baggrund af familiens aktuelle behov og motivation, børnenes alder og mindstemiddels princip.

Om jobbet
Der er tale om en midlertidig ansættelse med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år, når vi har opnået finansiering (afklares 1. halvår 2025).
Ansættelsen løber fra 1. august 2024 eller snarest herefter til 31. december 2025 (med mulighed for forlængelse til 31. december 2027).

Som personlig assistent arbejder du primært for VIA Family teamet, som består af en socialrådgiver, som også er daglig leder, en sygeplejerske, en sundhedsplejerske, en psykolog samt en pædagog. Derudover er der arbejdsopgaver for VIA Familys forskningsteam, som består af to psykologer. Den personlige assistents opgave bliver at understøtte Via Family teamet og Forskningsteamet samt at have kontakt med familier.

Kontoret ligger i Aalborg.

Løn aftales efter gældende overenskomst.

Om dig
Vi søger en personlig assistent, som kan varetage følgende opgaver:
 • Understøtte indsatsteamet i håndtering af henvisninger, kontakt til familier og booking af informationssamtaler
 • Indhentning af samtykke fra familierne
 • Understøtte overgange fra indsatsteam til forskningsteam
 • Bestillinger og indkøb af varer (kontorartikler, forplejning, IT, øvrige)
 • Booking af informationssamtaler, møder, grupper, herunder bestilling af forplejning
 • Tilgængelig for familier og samarbejdspartnere på hovedtelefonnummer
 • Understøtte daglig leder
 • Registrering af data i forskningsdatabase
 • Understøtte forskerne i booking af testtider
 • Give tilbagemeldinger til familier og henviser
 • Understøtte planlægning og afvikling af halvårlige forskertemadage (sammen med forskningsleder og projektleder)
Udover ovenstående søger vi en medarbejder som:
 • Er god til relationsdannelse både med sårbare familier, kollegaer og samarbejdspartnere
 • Er fleksibel i sin tilgang til arbejdet
 • Kan arbejde selvstændigt og i team, herunder med respekt for andres faglighed
 • Er dygtig til at strukturere og samarbejde på tværs af både fagligheder og sektorer
 • Har gode samarbejdsevner
Det er en fordel, hvis du har kørekort.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en spændende og afvekslende hverdag i et ambitiøst og nyskabende forskningsprojekt, som også arbejder på implementering efter endt projektperiode. Et stærkt fagligt miljø og et ambitiøst forskningsmiljø, der vægter faglighed og refleksion højt.

Om os
Projektet er en del af Forskningscenter for FamilieBaserede Interventioner, et samarbejde mellem Psykiatrien og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden samt Forskningsenhed for Børne- og Ungdomspsykiatri og Center for Pårørende i Region Nordjylland. Centeret ledes overordnet af professor Anne A. E. Thorup. Leder i Region Nordjylland er professor Marlene B. Lauritsen. Der vil være et tæt samarbejde mellem teamet i Region Nordjylland og i Region Hovedstaden.

Vil du vide mere
Skulle du ønske yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte: daglig leder Anne Thoft tlf. 20915452 a.thoft@rn.dk eller forskningsleder Marlene B. Lauritsen tlf.  40 23 41 12 marlene.lauritsen@rn.dk

Se mere om at være ansat i psykiatrien For nyansatte
Evalueringsrapport fra pilot-studiet: Evalueringsrapport_P-2020-2-03.pdf (regionh.dk)

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. juni og 1. juli 2024
Ansøgningsfrist: 24. juni 2024 – kandidater til samtaler vil blive inviteret på email den 26. juni om eftermiddagen

Det praktiske
Vi indhenter referencer på den person, vi ønsker at ansætte. Er det påkrævet for stillingen, indhenter vi også straffeattest og børneattest.
 • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 • Stillingen er som udgangspunkt på 30 timer pr. uge, men hvis et andet timetal ønskes, kan det drøftes.
 • Uddannelse af studerende og elever er en af Psykiatriens kerneopgaver, som alle medarbejdere bidrager til.
 • I Region Nordjylland har vi røgfri arbejdstid.


Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt