Stilling med kombination af klinisk psykologfagligt arbejde, forskning og udvikling på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Om os:

På Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Aalborg Universitets Hospital foretager vi kliniske patientudredninger, undersøgelser af grupper af medarbejdere på virksomheder, forskning og udvikling samt undervisning, formidling og rådgivning inden for det arbejdsmedicinske område.

Afdelingens hovedformål er årsags- og risikovurderinger samt rådgivning mhp. forebyggelse. Vi tilbyder ikke terapi eller forløb, der har sygdoms- eller symptombehandling som formål.

Vi er aktuelt tre fastansatte psykologer og fire fastansatte læger på afdelingen, to sekretærer, foruden vikarer og studerende.

Jobbeskrivelse:

Vi søger en erfaren forsker som ligeledes har praktisk psykologfaglig erfaring, der kan bidrage til arbejdet i vores psykologteam i både patientarbejde, kvalitetsarbejde og forskning.

Du vil komme til at samarbejde med psykologer, forskere, læger, sekretærer, IT-medarbejdere, eksterne interessenter som fagforeninger, kommuner, private og offentlige arbejdspladser. Dit arbejde vil omfatte med patientudredninger og rådgivning, forskning, forebyggelse, kvalitetsudvikling og arbejdsmiljøinterventioner af forskellig karakter.

Stillingen er todelt, hvor den ene del er fast, mens den anden del af stillingen er tidsbegrænset med mulighed for forlængelse. Den faste del af stillingen er almindeligt psykologfagligt arbejde, mens den tidsbegrænsede del af stillingen består af forskning.

Den forskningsbaserede stilling udgør 18,5 timer ugentligt og er tidsbegrænset til 31/12/2024. Der er mulighed for forlængelse af stillingen, såfremt der opnås forskningsbevilling(er), der kan finansiere det. Den anden del af stillingen med psykologfagligt arbejde udgør 18,5 timer ugentligt og er tidsubegrænset.

Stillingen er 37 timer ugentligt i perioden fra 1 juli 2024 til den 31/12/2024.
Timetallet for den del af stillingen, der udgøres af psykologfagligt arbejde kan herefter genforhandles, hvis der ikke fra 1/1/2025 er tilstrækkeligt med forskningsmidler til 18,5 timer ugentligt.

Dine kerneområder:
 
 • Klinisk udredning og rådgivning af arbejdsmedicinske patienter på det psykologiske område.
 • Etablering af forskning, publicering af forskningsartikler og ledelse af forskningsinitiativer om fx arbejdsmiljø og stress m.v. med forventning om, at du selv kan bidrage til udvikling af området.
 • Evaluering og design af afdelingens interventions- og forskningsprojekter.
 • Kvalitetsudvikling i samarbejde med Regionens IT og digitaliseringsafdeling af fx journalsystem og digitalisering af psykometriske test m.v.

Kvalifikationer:

Vi søger en person, der har:
 
 • Erfaring med klinisk, psykologfaglig udredning og rådgivning af arbejdsmedicinske patienter 
 • Erfaring og interesse for kvalitetsudvikling
 • Projektledelseserfaring med evne for at navigere og samarbejde med fx Regionens IT og digitaliserings enhed, forskningsstøtteapparat og eksterne samarbejdspartnere.
 • PhD grad og psykologfaglig universitetetsuddannelse. 
 • Gode analytiske og kommunikative evner.
 • Taler og forstår dansk og engelsk både skriftligt og mundtligt.

Vi tilbyder:
 
 • Et spændende job i en afdeling i udvikling.
 • Supervision og evt. autorisation.
 • Muligheder for faglig udvikling.
 • Fleksibelt arbejdsmiljø med fokus på balance mellem arbejde og privatliv.


Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomster efter forhandling i forhold til kvalifikationer på såvel det psykologfaglige som det forskningsmæssige område.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Jakob Bønløkke, tlf. 97 66 41 00. Se i øvrigt Arbejdsmedicinsk Kliniks hjemmeside, som tilgås via www.aalborguh.rn.dk 

Du bedes i din ansøgning og med dit CV beskrive, hvordan din erfaring og ekspertise stemmer overens med rollen inden d. 22. juni 2024 kl. 12. Der kan forventes svar 25. juni og jobsamtale hurtigst muligt derefter.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt