Introduktionsstilling i gynækologi og obstetrik. Delestilling mellem Aalborg Universitetshospitals Gynækologiske-Obstetriske Afdelinger i Thisted og Aalborg

Ved Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Thisted og Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Aalborg, er en 1-årig introduktionsstilling i gynækologi og obstetrik ledig til besættelse    1. september 2024.
Stillingen er klassificeret til speciallægeuddannelse i gynækologi og obstetrik med nummeret  7603-10-38-I-01/8001-08-38-I-04.

Stillingen er konstrueret som en delestilling mellem Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling i Thisted og Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling i Aalborg.
Den er sammensat således, at reservelægen i de første 4 måneder vil have funktion på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling i Thisted. Her vil der primært være fokus på uddannelse i gynækologiske færdigheder. De sidste 8 måneder af stillingen vil uddannelseslægen have funktion på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling i Aalborg. Her vil det uddannelsesmæssige fokus primært være rettet mod obstetrik.

Der foreligger godkendt uddannelsesprogram til stillingen.

Kort om Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Thisted: 
Afdelingen har hovedfunktion inden for det gynækologisk-obstetriske speciale.

Funktionelt er afdelingen opdelt i:
  1. Obstetrik
  2. Benign gynækologi
  3. Urogynækologi

Lægegruppen består af 7 speciallæger og 3 yngre læger.
Afdelingens aktivitet er ca. 600 fødsler årligt, 14.000 ambulante kontakter og 1400 indgreb.
Afdelingen er præget af et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor samarbejdet med kolleger fra egne og andre faggrupper er meget velfungerende.
Afdelingens lille størrelse giver mulighed for et godt kendskab til vores uddannelseslægers kompetencer. Det giver et godt og trygt læringsmiljø, hvor vi kan tilrettelægge individuelle uddannelsestiltag.
 
Kort om Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital:
Afdelingen har hovedfunktion, regionsfunktion og højt specialiseret funktion inden for det gynækologisk-obstetriske speciale.

Funktionelt er afdelingen opdelt i:
  1. Human reproduktion
  2. Obstetrik
  3. Uro-gynækologi
  4. Gynækologisk onkologi
  5. Ultralydsdiagnostik og prænatal fosterdiagnostik
  6. Benign gynækologi

Afdelingens lægelige bemanding består af 24 speciallæger samt to professorer. Antallet af uddannelsessøgende læger varierer mellem 15 og 20.

Afdelingens aktivitet er ca. 5300 heldøgnsindlæggelser, 8800 indgreb og 3700 fødsler.

Afdelingen har et godt uddannelsesmiljø og en stor uddannelsesaktivitet som reservelægen forventes at deltage i.

Stillingsbetegnelse: Reservelæge i introduktionsstilling.

Organisatorisk placering: Reservelægen er i de første 4 måneder ansat ved Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Thisted. De næste 8 måneder er reservelægen ansat ved Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Arbejdsopgaver: Reservelægen vil være tilknyttet forvagtslaget.
For at sikre en grundig introduktion til specialet vil arbejdsopgaverne rumme en bred vifte af funktioner. Således forventes reservelægen at tage del i ambulatoriearbejde, akutte gynækologiske opgaver, operationer, undervisning, forefaldende arbejde samt at have funktion på fødegangen.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Hospitalerne er behjælpelige med formidling af bolig. Regionshospital Nordjylland og Aalborg universitetshospital er begge røgfri.

Yderligere oplysninger:  Kontakt: Cheflæge Kristine Nielsen, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Thisted, e-mail: kristine.nielsen@rn.dk, tlf. 97650111.
Eller uddannelsesansvarlig overlæge Helle Larsen, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, e-mail: hela@rn.dk , tlf. 67663042

Ansøgningsfrist: Søndag den 23. juni 2024
                             

 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt