Læge til fertilitetsområdet

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling søger afdelingslæge eller overlæge til fertilitetsområdet.
Vil du være en del af en særdeles spændende afdelingen, hvor patientbehandling, forskning og arbejdsmiljø er i top?
Fertilitetsklinikken ved gynækologisk obstetrisk afdeling Aalborg Universitetshospital søger en afdelingslæge eller overlæge efter kvalifikationer med tiltrædelse pr. 1. januar 2025 - eller efter aftale.

Om Specialet
Gynækologisk - Obstetrisk afdeling har funktioner inden for alle specialeplanens niveauer herunder en række regionsfunktioner og højt specialiseret funktioner inden for det gynækologisk-obstetriske område, dvs.
 • Gynækologisk onkologi
 • Uro-gynækologi
 • Prænatal genetisk fosterdiagnostik
 • Obstetrik
 • Reproduktionsmedicin
 • Benign gynækologi
Specialet er normeret med 12 gynækologiske senge, 4 svangresenge, 5 obstetriske dagafsnitssenge og 24 barsels­senge. 8 senge på Dagkirurgisk Afsnit.
Specialets fødegang har 12 fødestuer.
Specialet samlede aktivitet omfatter cirka 5.200 gynækologisk-ob­ste­triske heldøgnsindlæggelser og 3.500 fødsler. Ambulante undersøgelser udgør cirka 64.000 konsultationer inkl. ultralydsambulatoriet, Inkontinensklinik og Fertilitetsklinik. Den operative kapacitet udgør knapt 10.000 indgreb.

Den lægelige bemanding består af 26 speciallæger herunder den ledende cheflæge samt 2 professorer. Afdelingen har derforuden i gennemsnit 20 uddannelsessøgende læger ansat. Der er 2 uddannelsesansvarlige overlæger og 2 uddannelseskoordinerende yngre læger.
Specialet har undervisningsforpligtelse ved den postgraduate lægeuddannelse og specialistuddannelse i gynækologi og obstetrik (fase 1, 2, 3 og 4) samt over for Danmarks Jordemoderskole, Afdelingen i Aalborg.

Stillingsbetegnelse
Afdelingslæge eller overlæge ved Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling, Fertilitetsområdet,
Aalborg Universitetshospital.

Organisatorisk placering
Du vil i stillingen få funktion inden for fagområdet reproduktionsmedicin og referere til cheflægen ved Gynækologisk-Ob­ste­trisk Område.

Hovedfunktion
Du bliver tilknyttet Fertilitetsklinikken.
Fertilitetsklinikken varetager alle former for udredning og behandling af ufrivillig barnløshed for patienter i Region Nordjylland. Klinikken har højtspecialiseret funktion og varetager Præimplantations Genetisk Testning (PGT) for Vest-Danmark.
Fertilitetsklinikken er geografisk placeret for sig selv, i tæt relation til Aalborg Universitetshospital Hobrovej.
Vi kan tilbyde et spændende job med gode muligheder for indflydelse på afdelingens udvikling og daglige drift. Du bliver en del af et aktivt team i en afdeling der er i bevægelse. Der er fokus på uddannelse, forskning og udvikling.
Vi har en betydelig klinisk forskningsaktivitet, og deltager i undervisning af medicinstuderende fra Aalborg Universitet.

Du vil indgå i vagtforpligtigelse på lige fod med de øvrige fertilitetslæger. Det drejer sig om dagarbejde forventeligt hver 4. lørdag.

Vi forventer, at du er dedikeret til faget og har interesse for reproduktionsmedicin.
Du har en åben og søgende tilgang til, hvad der rører sig inden for faget og har en innovativ tilgang til udviklingen af arbejdsgange på hospitalet og til samarbejdet på tværs af faggrupper og internt i teamet.
Til gengæld stiller vi med et stærkt engageret hold af læger, sygeplejersker, bioanalytikere, biolog og sekretærer samt et rigtig godt arbejdsmiljø.

Kvalifikationskrav
Speciallæge i gynækologi og obstetrik. Dokumenteret erfaring inden for fertilitetsbehandling er ikke nogen betingelse, så er du nyuddannet speciallæge vil vi sørge for god og systematisk kompetenceudvikling. Der er særdeles gode muligheder for at deltage i nationale såvel som internationale møder. Der er ligeledes gode muligheder for at deltage i forskning.

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller:
 • Medicinsk ekspert
 • Kommunikator
 • Samarbejder
 • Professionalisme
 • Leder/administrator
 • Sundhedsfremme
 • Akademiker
Ansættelsesform
Overenskomstansættelse i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger eller til FAS.

Yderligere oplysninger
Kontakt cheflæge Ole Mathiesen, e-mail o.mathiesen@rn.dk,
tlf. 40285114 eller 97 66 30 10
eller
ledende overlæge Merete Husth 97663201, e-mail merete.husth@rn.dk
 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt