Sygeplejerske til tværgående funktion i Fællesambulatoriet og MO3, Thisted

Vil du være en del af et fagligt stærkt ambulatoriefællesskab med tværgående funktion i et spændende sengeafsnit, så får du i denne stilling en hel unik mulighed for at udvikle dig fagligt. Vi søger en initiativrig sygeplejerske med mod på at udvikle tværgående kompetencer.

Du vil blive ansat i fællesambulatoriet, der rummer et daghospital, kirurgisk ambulatorie, medicinsk ambulatorie, urologisk ambulatorie og diagnostisk center. Afhængig af dine kompetencer og ønsker, vil du blive tilknyttet de enheder, hvor det giver mest mening. Der er mulighed for en stejl læringskurve, hvor du også kan byde ind på konkrete nøglepersonsfunktioner.

Om Fællesambulatoriet
Fællesambulatoriet er organisatorisk indplaceret under Mave- og tarmkirurgisk afdeling, mens den lægefaglige ledelse af de enkelte specialer er forankret i de respektive specialer. Vi værdsætter et godt samarbejde, fleksibilitet og høj faglighed i plejegruppen på tværs af speciale-områderne, hvor det forventes, at du byder positivt ind.

I det medicinske speciale varetages forskellige medicinske kontroller og behandlinger, herunder diabetes kontroller samt lungefunktionsundersøgelser.
I diagnostisk center varetages udredning med henblik på at sikre diagnostik og det gode patientforløb.
I det kirurgiske speciale varetages behandlinger, kontroller og subakutte opgaver indenfor det ortopædkirurgiske samt organkirurgiske speciale. Vi varetager herunder sårfunktionen og er i gang med at integrere stomiambulatoriet.
I det urologiske speciale varetages udredning, behandling og opfølgende kontroller ved både benigne og maligne sygdomme i de øvre og nedre urinveje.
I Daghospitalet varetages behandlinger indenfor forskellige specialer såsom infusioner, transfusioner, ambulant behandlinger  pleura- samt ascitesdrænage, blodtransfusioner m.m.

Om Medicinsk og Ortopædkirurgisk Sengeafsnit - MO3
Afsnittet har i alt 16 senge, hvoraf 10 er dedikeret til intern medicin og 6 er dedikeret til ortopædkirurgi.
Vores medicinske patientkategori er overvejende patienter med lungerelaterede sygdomme og kredsløbslidelser. Desuden indlægges patienter til medicinsk udredning med infektionssygdomme, cancersygdomme, ernæringsproblemer eller smerteproblematikker.
Vores ortopædkirurgiske patientkategori er overvejende patienter med hoftenære frakturer, andre brud efter uheld/traumer, amputationspatienter og sårpatienter.
Variationen indenfor de to kategorier er stor, så du kommer til at opleve en meget afvekslende hverdag. Vi modtager også ØNH-patienter til postoperativ observation det første døgn på aftalte dage.

Vi tilbyder et veltilrettelagt og struktureret oplæringsforløb, som er individuelt tilpasset dine nuværende kompetencer. Efter endt oplæring i de udvalgte enheder i fællesambulatoriet, pågår oplæring til den tværgående funktion i sengeafsnit MO3, hvor du på sigt vil have funktion 30% af din arbejdstid.

Vi søger en sygeplejerske der:
- brænder for sygepleje og det gode patientforløb
- har lyst og evne til personlig og faglig udvikling, og vil bidrage til udviklingen af sygeplejen
- prioriterer og bidrager til et godt arbejdsmiljø og er en god kollega i ord og handling
- er ansvarsbevidst, engageret og kan arbejde selvstændigt ud fra et delegeret ansvar
- har stærke samarbejds- og kommunikationsevner både i relation til patienten og kollegaer
- er nysgerrig og opsøgende på udvikling af de tværgående arbejdsgange

Vi tilbyder:
  • en fagligt udfordrende og alsidig hverdag
  • udvikling af en stærk kompetenceprofil
  • et afsnit hvor det tværfaglige samarbejde har høj prioritet
  • engagerede og fagligt kompetente kollegaer


Vi ser frem til at høre fra dig.
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte:

Ledende oversygeplejerske i fællesambulatoriet Inge Marie Overgaard
Mail : inmr@rn.dk. Mobil : 22305686

Ansøgningsfrist 20. juni 2024
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 26
.

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt