Dynamisk Ledende Oversygeplejerske

Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Brandevej, S1 søger en ledende Oversygeplejerske 37 timer ugentligt pr. 1.september 2024 eller snarest derefter.

Om  jobbet
En del af opgaven som ledende oversygeplejerske består af at kunne praktisere ”det dobbelte lederskab”, hvor du i daglig praksis såvel som i strategiske anliggender, er i stand til at varetage ledelsesopgaver i fællesskab med øvrige ledere i afdelingen.

Som ledende oversygeplejerske indgår du i et tæt samarbejde med den ledende overlæge med henblik på at sikre sammenhængende- og optimale patientforløb samt patientflow på sengeafsnittet.

Derudover samarbejder den ledende oversygeplejerske med ambulatorielederne, ledende socialrådgiver og ledende lægesekretær samt vagtplanlægger for pleje personalet og selvfølgelig med andre oversygeplejersker og afdelingsledelsen.

Vi har fokus på faglig udvikling, og kompetenceudvikling prioriteres højt i afsnittet. Der er bl.a. målrettede kompetenceudviklingsforløb for hele personalegruppen, så vi kan tilbyde patienterne den bedste og mest optimale behandling.

Om dig:
 • Er visionær og kreativ.
 • Evner ledelse, hvor der tages udgangspunkt i sygeplejens virksomhedsområder: at udføre sygepleje, at udvikle sygepleje, at lede sygepleje, at formidle sygepleje samt regionens værdigrundlag for ledere.
 • Kan inspirere og motivere til faglig udvikling og engagement.
 • Har gode samarbejdsevner, gennemslagskraft og evne til at gå i dialog.
 • Ser udfordringer frem for begrænsninger.
 • Har fokus på arbejdsmiljøet, gerne arbejdsmiljøuddannelsen.
 • Har eller ønsker at erhverve en lederuddannelse på diplomniveau.
 • Har evne til at skabe balance mellem relationer og resultater.
 • Kan skabe en god struktur i dagligdagen og samtidig gøre plads til udvikling og fornyelse.
 • Er ansvarsbevidst og løsningsorienteret
 • Vægter værdier så som; anerkendelse, lydhør, hensyntagen, synlighed, tillid, overblik og fælles fodslaw
 • Har erfaring som leder.

Vi tilbyder:
 • Introduktion til afsnit S1 og Almenpsykiatrien som helhed.
 • Mentorordning ved en erfaren ledende oversygeplejerske
 • Ledelsessparring både internt og eksternt.
 • Udviklingssamtale med fokus på ledelse og kompetenceudvikling med udgangspunkt i ”kurs – koordinering – commitment”Om Os

Afsnit S1 er et sengeafsnit i Afdelingen for Psykoser. Patienter, der er indlagt på afsnittet har, typisk skizofreni eller anden psykoselidelse og er i aldersgruppen over 35 år.
Vi har et tæt samarbejde med vores naboafsnit, - S2, som primært får patienter med psykoselidelser under 35 år.

Vi vægter sikkerhed højt, har daglig sikkerhedsbriefing sammen med S2 i alle vagtlag, og vi har alarmtilkald til hinanden.
Desuden løber vi til alarm til de ambulante enheder herude.

Der er 18 enestuer med eget bad og toilet og moderne fysiske rammer, også til aktiviteter både inde og ude.


Det faglige miljø i Almen psykiatrien:
Faglig kvalitet og kompetenceudvikling prioriteres højt i klinikken.
I Almen Psykiatrien arbejdedes med kontaktpersonfunktion og generelt vægtes tværfagligt samarbejde højt. Vi er midt i en proces, hvor der indføres patientens team med øget fokus på patientinddragelse og gode patient forløb. Der arbejdes miljøterapeutisk.

Der fokuseres på udvikling af den psykiatriske sygepleje. I dagligdagen arbejder vi med afprøvning af småscala-projekter, inddragelse af patienten såvel i den daglige pleje, som i den behandlingsmæssige løsning og plan. Vi er netop ved at implementere PRO-psykiatri i ny version.
I hele Almen Psykiatrien er der fokus på nedbringelse af tvang og implementering af skærmning som metode. I S1 har vi mulighed for at skærme 2 sengestuer af.

I afsnit S1 arbejdes der med at skabe et godt miljøterapeutisk klima for patienterne og et udviklende læringsmiljø for personalet. Der er opmærksomhed på ”safeward” beskrivelserne, og den kultur, der beskrives er det, der arbejdes hen imod.
Der er kontinuerlig supervision og undervisning af personalet samt dagligt refleksionsforum.
Der arbejdes med målstyring og overblik, bl.a. via Cetrea-skærme.


Ledelse i Psykiatrien er med afsæt i Region Nordjyllands ledelsesgrundlag aldrig noget, vi bedriver alene. Ledelse finder altid sted i et samspil med andre – med lederkollegaer, med vores medarbejdere, samarbejdspartnere, patienter og pårørende.

God ledelse i Psykiatrien handler både om at kunne sætte kursen og at kunne arbejde efter den fælles kurs i Psykiatrien, så vi styrker sammenhængskraften i organisationen.
 
Samtidig skal du som leder kunne skabe følgeskab. Det gælder både sammen med lederkollegaer, med medarbejdere samt interne- og eksterne samarbejdspartnere, så beslutninger, strategier, mål og indsatser føres ud i livet. Først når dette sker, skaber vi reel værdi for vores patienter og pårørende.

God ledelse handler derudover om at kunne understøtte sammenhængskraften ved at kunne koordinere organisationens mange forskellige opgaver, mål, projekter, strategier og forståelser, så de trækker i samme retning.

Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien.

Almen Psykiatriskafdeling, Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne- samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og en omfattende ambulant funktion.
Klinikken er opdelt i 6 afdelinger: Akut Psykiatri, Affektiv Lidelse, Angst og Personlighedspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatri samt Retspsykiatrien, som alle er samlet på Mølleparkvej i Aalborg, samt Afdeling for Psykoser som har til huse på Brandevej i Aalborg Ø.Vil du vide mere:
Har ovenstående vakt din interesse, eller ønsker du at få mere at vide om afsnittet, er du velkommen til at kontakte Chefsygeplejerske Bodil Bech Winther, telefon 97643601


Praktiske oplysninger:

Samtaler: 26 juni 2024 imellem 08.00-12.00


Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Der indhentes straffeattest i henhold til Region Nordjyllands politik.
 
Der er røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland. Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.


Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Psykiatri Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.Ansøgningen sendes til:
Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes via det elektroniske link til højre i stillingsopslaget.

 

Om Region Nordjylland
Vi er ca. 15.000 meget forskellige medarbejdere, der hver dag leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge jobbet - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Læs mere om os på www.rn.dk.

Fakta

Kontakt